EDYTOR TEKSTU WORD


Zasady tworzenia dokumentów - Word do wersji XP 2003 włącznie
Zasady tworzenia dokumentów - Word 2007 i wyższe wersje
Podanie sformatowane - wzór 1   /   Podanie do sformatowania 1
Podanie sformatowane - wzór 2   /   Podanie do sformatowania 2

Grafika w dokumencie
Korespondencja seryjna
Przykład 1- zaproszenie   /   Przykład 2- świadectwo

Zasady tworzenia dokumentów wielostronicowych:
Instrukcja - Word do wersji XP 2003 włącznie   /   Instrukcja - Word 2007 i wyższe wersje
Przykładowy dokument wielostronicowy 1
Przykładowy dokument wielostronicowy 2
Przykładowy dokument wielostronicowy 3