SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

wych_kom.csv

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Powyższy znak informuje o

 

 

drodze z pierszeństwem

 

 

drodze podporządkowanej

 

 

rondzie

 

 

ruchu okrężnym

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Kierujący pojazdem podczas wyprzedzania roweru lub kolumny pieszych powinien zachować odstęp

 

 

nie mniejszy niż 0,5 metra

 

 

nie mniejszy niż 1 metr

 

 

nie mniejszy niż 1,5 metra

 

 

nie mniejszy niż 2 metry

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na szerokiej drodze dwujezdniowej rozdzielonej wysepką

 

 

należy jak najszybiej przebiec przez przejście

 

 

przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne

 

 

osoba niepełnoletnia może przejść tylko pod opieką osoby dorosłej w wieku powyżej 18 lat

 

 

osoba niepełnoletnia może przejść tylko pod opieką osoby dorosłej w wieku powyżej 20 lat

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W którym przypadku prawidłowo przedstawiono hierarchię ważności na skrzyżowaniu

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W przypadku nieprzytomnego, który oddycha i nie ma urazów

 

 

należy niezwłocznie zastosować reanimację

 

 

należy niezwłocznie zastosować resuscytację

 

 

należy ułożyć go w odpowiedniej pozycji ratowniczej, określanej jako bezpieczna - boczna ustalona

 

 

lepiej go nie dotykać ponieważ skoro oddycha można tylko mu zaszkodzić

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Kierujący rowerem może wyprzedzać

 

 

tylko rowery z prawej strony

 

 

tylko rowery z lewej strony

 

 

inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony

 

 

tylko pojazdy napędzane siłą mięśni

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Czy należy udzielać pierwszej pomocy?

 

 

Nie, bo karetka zaraz przyjedzie.

 

 

Nie, bo zaszkodzimy poszkodowanemu.

 

 

Tak, udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego obywatela.

 

 

Nie, bo w sytuacji niepowodzenia akcji ratowniczej grozi nam odpowiedzialność karna.

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Przejście pieszego przez jezdnię jest dozwolone

 

 

tylko na przejściu dla pieszych

 

 

gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów

 

 

gdy odległość od przejścia przekracza 200 metrów

 

 

gdy odległość od przejścia przekracza 300 metrów

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Który znak zabrania wjazdu rowerem

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Powyższy znak ostrzega o

 

 

drodze z pierszeństwem

 

 

konieczności ustąpienia pierszeństwa

 

 

rondzie

 

 

ruchu okrężnym

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Przywrócenie podstawowych czynności życiowych poszkodowanego, u którego nastąpiło zatrzymanie krążenia polega na

 

 

ułożeniu go w odpowiedniej pozycji ratowniczej, określanej jako bezpieczna - boczna ustalona

 

 

zastosowaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)

 

 

uniesieniu nóg poszkodowanego do góry aby przywrócić mu funkje życiowe

 

 

laniu poszkodowanego zimną wodą do czasu przywrócenia funkcji życiowych

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Pieszy może korzystać z jezdni

 

 

jeśli jest ona szeroka na minimum 3 metry

 

 

jeśli jest ona szeroka na minimum 5 metrów

 

 

jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać

 

 

jeżeli idzie prawą stroną drogi

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) u dorosłych należy rozpocząć od

 

 

trzydziestu uciśnięć, po których powinny nastąpić dwa oddechy ratownicze

 

 

dwudziestu uciśnięć, po których powinny nastąpić dwa oddechy ratownicze

 

 

dziesięciu uciśnięć, po których powinny nastąpić dwa oddechy ratownicze

 

 

dwuch uciśnięć, po których powinno nastąpić dziesięć oddechów ratowniczych

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W jakim przypadku nie wolno przerwać resuscytacji krążeniowo-oddechowej

 

 

przybycia wykwalifikowanych służb ratowniczych

 

 

stwierdzenia powrotu oznak krążenia

 

 

braku widocznych efektów podejmowanych działań przez 10 minut

 

 

utraty sił przez ratownika

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Długość kolumny pieszych nie może przekraczać

 

 

50 metrów

 

 

100 metrów

 

 

150 metrów

 

 

200 metrów

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Którego znaku dotyczy powyższy opis

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać

 

 

2

 

 

4

 

 

6

 

 

8

 

 

 Wprowadzenie teoretyczne do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Pieszy jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu kiedy porusza się po jezdni

 

 

w dzień poza obszarem zabudowanym

 

 

po zmierzchu poza obszarem zabudowanym

 

 

w dzień na terenie obszaru zabudowanego

 

 

po zmierzchu na terenie obszaru zabudowanego

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania