SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

oprogramowanie_biurowe.csv

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach skanerów i drukarek?

 

 

Gęstość optyczną.

 

 

Punkty na cal.

 

 

Punkty na centymetr.

 

 

Punkty na milimetr.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Na rysunku przedstawiono wycinek bazy danych programu Access. Strzałkami oznaczono:

 

 

formularz, nazwa pola, pole.

 

 

pole, nazwa pola, rekord.

 

 

pole, formularz, rekord.

 

 

raport, nazwa pola, pole.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Graficzną ilustracją danych liczbowych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym jest

 

 

kolumna.

 

 

komórka.

 

 

wykres słupkowy.

 

 

zaznaczony wiersz.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Które zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do wprowadzania tekstu edytorem?

 

 

Klawisza SPACJA używamy do rozdzielania wyrazów. Między słowami wstawiamy spację.

 

 

Klawisz TAB służy do zakończenia akapitu i rozpoczęcia nowego akapitu. Użycie tego klawisza powoduje wstawienie pustego wiersza.

 

 

Polskie znaki diaktryczne uzyskujemy za pomocą kombinacji: prawy klawisz CRTL i litera, np. ą to CTRL + a

 

 

Do tworzenia wcięć względem lewego marginesu używamy klawisza ENTER.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Jak należy wpisać w formule arkusza kalkulacyjnego adres komórki B3, żeby przy kopiowaniu tej formuły w dowolne miejsce arkusza adres komórki B3 pozostał niezmieniony?

 

 

$B3

 

 

B3

 

 

$B$3

 

 

B$3

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje możliwości modyfikowania danych w bazie to

 

 

makro.

 

 

raport.

 

 

tabela.

 

 

kwerenda.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Sposób łączenia danych pomiędzy tabelami w bazie danych Access określają

 

 

relacje.

 

 

rekordy.

 

 

makra.

 

 

filtry

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Wyrównanie tekstu do prawego i lewego marginesu nazywa się

 

 

justowaniem.

 

 

wersalikiem.

 

 

kapitalikiem.

 

 

interlinią.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Proces optymalizacji relacyjnej bazy danych, mający na celu eliminację powtarzających się danych, to

 

 

relacja.

 

 

redukcja.

 

 

planowanie.

 

 

normalizacja.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W którym miejscu znajduje się nagłówek i stopka w dokumencie tekstowym Word?

 

 

Nagłówek jest drukowany na górnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na dolnym marginesie.

 

 

Nagłówek jest drukowany na dolnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na górnym marginesie.

 

 

Nagłówek znajduje się na początku dokumentu, natomiast stopka na końcu dokumentu.

 

 

Na parzystych stronach dokumentu.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W grafice komputerowej jednostka dpi (ang. dots per inch) jest parametrem

 

 

jasności.

 

 

rozdzielczości.

 

 

intensywności kolorów.

 

 

rozmiarów pliku graficznego.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Rekordy danej bazy danych różnią się między sobą

 

 

treścią danych zapisanych w polach.

 

 

liczbą pól składającą się na rekord.

 

 

strukturą (projektem).

 

 

nazwami pól.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Utworzenie formuły w arkuszu kalkulacyjnym odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki wymaga zastosowania adresowania

 

 

automatycznego.

 

 

bezwzględnego.

 

 

standardowego.

 

 

względnego.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Funkcje różnych kategorii (daty i czasu, finansowe, tekstowe, matematyczne, statystyczne) są elementem składowym

 

 

edytora tekstu.

 

 

przeglądarki internetowej.

 

 

arkusza kalkulacyjnego.

 

 

programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Jeżeli w komórce arkusza kalkulacyjnego MS Excel, zamiast cyfr pojawiają się znaki ########, to należy przede wszystkim sprawdzić, czy

 

 

wpisana formuła zawiera błąd.

 

 

pojawił się błąd w obliczeniach.

 

 

wprowadzone zostały znaki tekstowe, a nie liczby.

 

 

liczba nie mieści się w komórce i nie można jej prawidłowo wyświetlić.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Jaki program powinien wykorzystać dział kadr przedsiębiorstwa do przetwarzania danych osobowych pracowników?

 

 

Edukacyjny.

 

 

Bazodanowy.

 

 

Edytor tekstu.

 

 

Komunikacyjny.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Szkodliwe substancje chemiczne emitowane są podczas pracy drukarki

 

 

atramentowej.

 

 

igłowej.

 

 

laserowej.

 

 

sublimacyjnej.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza ilość

 

 

pikseli na mm.

 

 

ścieżek na cal.

 

 

linii na cal.

 

 

punktów na cal.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Podstawowym elementem bazy danych zawierającym kompletny opis jednego obiektu bazy jest

 

 

plik.

 

 

pole.

 

 

rekord.

 

 

tabela.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania