SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2012.01.X.csv

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Fragment programu jest:

 

 

tablicą

 

 

unitem

 

 

strukturą

 

 

procedurą

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Który z rysunków przedstawia ekran z błędami Windows XP - BSOD (Blue Screen of Death)?:

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Polecenie zmiany zezwoleń dostępu do plików w systemach unikowych, to:

 

 

whoami

 

 

finger

 

 

chmod

 

 

ruser

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Kwerenda, to:

 

 

narzędzie umożliwiające wygodne przeglądanie danych.

 

 

unikatowe pole identyfikujące każdy rekord.

 

 

zapytanie do bazy danych.

 

 

skomputeryzowany system do przechowywania rekordów.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na rysunku przedstawiono:

 

 

paproć Barnsleya

 

 

krzywe smocze

 

 

kostkę Mengera

 

 

obiekt samopodobny

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na rysunku przedstawiono typowy symbol jednej z głównych części procesora, tzw. jednostki arytmetyczno-iogicznej (ALU). Litery X i Y oznaczają:

 

 

wejścia z jednostki kontrolnej

 

 

wyjście z jednostki kontrolnej

 

 

wejścia dla operandów

 

 

status wyjścia

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Do instalacji procesora na płycie głównej stosuje się:

 

 

złącze typu IrDa.

 

 

gniazdo typu AGP.

 

 

gniazdo rozszerzeń PCI.

 

 

gniazdo CPU socket lub CPU slot.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Model przestrzeni barw typu RGB wykorzystywany jest:

 

 

w urządzeniach analogowych i cyfrowych.

 

 

tylko w urządzeniach cyfrowych.

 

 

tylko w urządzeniach analogowych.

 

 

w grafice komputerowej i pozwala uzyskać maksymalnie 16 777 216 kolorów.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Uruchomionych usług w systemie Windows nie można:

 

 

zatrzymać.

 

 

konfigurować.

 

 

ponownie uruchomić bez ich wcześniejszego zatrzymania.

 

 

przestawić w typ uruchomienia: Wyłączony.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Tryb wirtualny procesora, zwany także V86 lub Virtual 8086:

 

 

nie pozwala symulować działania analogicznego do innego procesora

 

 

pozwala symulować działanie analogiczne do innego procesora

 

 

pozwala uruchamiać aplikacje dedykowane dla procesora 80486

 

 

pozwala uruchamiać aplikacje dedykowane dla procesora 80386

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

BIOS komputera nie pozwala na:

 

 

uruchomienie programu rozruchowego po protokole H.323.

 

 

włączanie i wyłączanie niektórych elementów płyty głównej komputera.

 

 

zamianę zachowania się komputera po jego włączeniu.

 

 

zainicjowanie programu rozruchowego.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej, której celem jest:

 

 

ukrywanie części obrazu w danej warstwie

 

 

ukrywanie elementu graficznego w danej warstwie

 

 

przedstawienie szczegółów powierzchni obiektów przestrzennych

 

 

tworzenie siatek obiektów 2D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Jaki będzie wynik działania algorytmu dla kolejno wprowadzonych danych wejściowych: -5, 2, -3, 4, 11, 8, -6, 0, 4 ?

 

 

8

 

 

10

 

 

12

 

 

14

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Master Boot Rekord (MBR), to:

 

 

główny rekord startowy dysku.

 

 

program konfigurujący BIOS.

 

 

program do obsługi tablicy partycji.

 

 

program zapisany w pamięci ROM.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Suma dwóch liczb binarnych 1001(2), 0011(2) wynosi:

 

 

1100

 

 

1011

 

 

1001

 

 

1101

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Protokół TCP (ang. Transmission Contro! Protocol) jest protokołem:

 

 

komunikacyjnym wykorzystywanym do przesyłania danych pomiędzy procesami uruchomionymi na różnych maszynach.

 

 

transferu plików, umożliwiający ich wymianę między serwerem a klientem w obydwie strony.

 

 

transferu, który tworzy połączenia z siecią przy użyciu sieci telefonicznej.

 

 

międzysieciowym, obsługującym doręczanie pakietów dla UDP oraz ICMP.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Podczas pracy z komputerem, pracownik nie jest narażony na:

 

 

oddziaływanie elektrostatyczne.

 

 

promieniowanie ultrafioletowe.

 

 

promieniowanie synchrotronowe.

 

 

promieniowanie elektromagnetyczne.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Symetryczny kanał transmisji służy do transmitowania danych:

 

 

z taką samą prędkością do i z sieci.

 

 

tylko multimedialnych.

 

 

tylko przez VPN ISDN.

 

 

przez ukształtowanie impulsu optycznego.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Maksymalna przepustowość dla symetrycznego VDSL na dystansie około 300 m wynosi:

 

 

2 Mb/s

 

 

26 Mb/s

 

 

6 MB/s

 

 

14 MB/s

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

W którym kluczu rejestru brak jest informacji na temat konfiguracji systemu Windows?

 

 

HKEY_MACHINE_LOCAL

 

 

HKEY_CURRENT_CONFIG

 

 

HKEY_CURRENT_USER

 

 

HKEY CLASSES ROOT

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Do reprezentacji średniej arytmetycznej należy użyć typu danych:

 

 

real.

 

 

longint.

 

 

integer.

 

 

byte.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Wynikiem działania programu jest:

 

 

TekstTekstTekstTekst

 

 

Tekst2Tekst2

 

 

TekstTekst

 

 

Tekst2

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

SiMM (ang. Single Inline Memory Module), to:

 

 

rodzaj pamięci DROM

 

 

pamięć podręczna procesora

 

 

pamięć przechowująca BiOS

 

 

generacja pamięci DRAM

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

FireWire, to standard łącza, które nie jest wykorzystywane do:

 

 

podłączania komputerów i urządzeń peryferyjnych.

 

 

komunikacji według standardu !EEE 802.22.

 

 

komunikacji według standard IEEE 1394.

 

 

komunikacji z prędkością większą niż 64 Mb/s

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na zdjęciu przedstawiono moduł pamięci:

 

 

DDR2

 

 

SIMM EDO

 

 

DDR DIMM

 

 

COMS

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Netykieta, to:

 

 

rodzaj sieci komputerowej.

 

 

symulator bezpiecznej pracy sieci.

 

 

program do pobierania danych z Internetu.

 

 

zbiór reguł i zachowań przyzwoitego zachowania w Internecie.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Liczba binarna 1111(2) w systemie dziesiętnym, to:

 

 

15

 

 

14

 

 

13

 

 

12

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Najkorzystniejsze oświetlenie stanowiska komputerowego mieści się w przedziale:

 

 

od 300 Lx do 700 Lx

 

 

od 250 Lx do 500 Lx

 

 

od 500 Lx do 800 Lx

 

 

od 300 Lx do 450 Lx

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Rodzina protokołów, której cechąjest wspólna technika szyfrowania, to:

 

 

PPP

 

 

SSH

 

 

UDP

 

 

SPX/IPX

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Którego działania nie wykonuje jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU)?:

 

 

Enkapsulacji.

 

 

Mnożenia.

 

 

Odejmowania.

 

 

Dodawania.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Protokół komunikacyjny używany w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer, to

 

 

TELNET

 

 

NetBEUI

 

 

ICMP

 

 

FTP

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Przed wymianą zasilacza w jednostce centralnej należy:

 

 

odłączyć komputer od zasilania elektrycznego.

 

 

odłączyć urządzenia peryferyjne.

 

 

odłączyć komputer od Internetu.

 

 

podłączyć komputer do urządzenia typu UPS.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Fragment raportu z analizy systemu: HKEY_CURRENT_USER\S0FTWARE\K0K09RV94Z (Trojan.FakeAlert) C:\_OTLJMovedFiles\11712200_170139\C_WINDOWS\Ezegya.exe (Rootkit.TDSS) Jakie narzędzie (oprogramowanie) należy zastosować, aby usunąć zagrożenie i naprawić system?

 

 

Anti-malware

 

 

Zaporę sieci

 

 

Zaporę systemu

 

 

Harmonogram zadań

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Automatyczne tłumaczenie kodu napisanego w języku programowania na kod maszynowy, to:

 

 

enkapsulacja.

 

 

kompilacja.

 

 

konsolidacja.

 

 

weryfikacja.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Protokół SMTP służy do:

 

 

przeglądania dokumentów WWW na serwerze pocztowym.

 

 

wysyłania poczty elektronicznej do serwera pocztowego.

 

 

zdainej pracy na odległym komputerze.

 

 

odbioru poczty elektronicznej z serwera pocztowego.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Niezależne animacje dla poszczególnych slajdów można tworzyć w programie:

 

 

do tworzenia prezentacji.

 

 

typu arkusz kalkulacyjny.

 

 

typu edytor tekstu.

 

 

typu baza danych.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Aby zabezpieczając się przed porażeniem prądem elektrycznym przy eksploatacji urządzeń elektromagnetycznych stosuje się ochronę:

 

 

typu SELV.

 

 

typu FELV.

 

 

przed dotykiem pośrednim.

 

 

przed dotykiem bezpośrednim.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na rysunku przedstawiono topologię:

 

 

kratową.

 

 

magistrali.

 

 

rozszerzonej gwiazdy.

 

 

oczek pełnych.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Która z wymienionych procedur Turbo Pascala tworzy nowy plik o nazwie skojarzonej ze „zmienną-plikową&quot i udostępnia go do zapisu w nim danych?

 

 

Reset.

 

 

Assign.

 

 

Append.

 

 

Rewrite.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Trzy podstawowe elementy komputera według tzw. architektury von Neumanna, to: procesor, urządzenia wyjścia/wejścia oraz:

 

 

płyta główna

 

 

pamięć komputerowa

 

 

dysk HDD

 

 

dysk FDD

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Przedstawione na rysunku medium transmisji, to kabel:

 

 

skrętka nieekranowana (UTP)

 

 

współosiowy

 

 

światłowodowy

 

 

energetyczny

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na rysunku przedstawiano blok:

 

 

wejścia/wyjścia.

 

 

obliczeniowy.

 

 

wywołania programu.

 

 

decyzyjny, warunkowy.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Wykonanie naprawy komputera wymagającej wymiany procesora powinno być poprzedzone:

 

 

wyjęciem modułów pamięci RAM

 

 

odłączeniem zasilania komputera.

 

 

odłączeniem urządzeń zewnętrznych.

 

 

założeniem fartucha ochronnego.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (tzw. ochrony przed dotykiem pośrednim) - podczas montażu i testowania (otwarta obudowa) jednostki centralnej jest:

 

 

podwójna lub wzmocniona izolacja.

 

 

zabezpieczenie różnicowoprądowe.

 

 

niskie napięcie zasilające.

 

 

rękawice gumowe.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Unit, to słowo kluczowe stosowane w Turbo Pascalu przy

 

 

funkcjach.

 

 

rekordach.

 

 

procedurach.

 

 

modułach.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

 

 

L16+L18

 

 

N16+N27

 

 

G13+G23

 

 

N24+N31

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na rysunku przedstawiono symbol graficzny:

 

 

kodera.

 

 

dekodera.

 

 

multipleksera.

 

 

demultipleksera.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na chipset składa się:

 

 

tylko mostek północny.

 

 

ylko mostek południowy.

 

 

mostek północny i południowy.

 

 

mostek południowy i wschodni.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Jeżeli podczas naprawy sprzętu komputerowego naprawiający został porażony prądem elektrycznym, w pierwszej kolejności należy:

 

 

wezwać pogotowie ratunkowe

 

 

uwolnić porażonego spod działania prądu elektrycznego

 

 

ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

 

 

przenieść poszkodowanego w inne miejsce

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania