SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2011.06.X.csv

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Na schemacie element odpowiedzialny za dekodowanie instrukcji jest oznaczony cyfrą

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Rysunek przedstawia symbol graficzny bloku

 

 

iteracyjnego.

 

 

warunkowego.

 

 

wykonywalnego.

 

 

programu uprzednio zdefiniowanego.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W systemie Linux dla uzyskania uprawnień administratora należy w oknie terminala użyć polecenia

 

 

df

 

 

su root

 

 

$HOME

 

 

uname -s

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Rysunek przedstawia budowę

 

 

routera.

 

 

switcha.

 

 

modemu.

 

 

transceivera.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Przedstawiony algorytm posortuje liczby

 

 

na parzyste i nieparzyste.

 

 

na dodatnie i ujemne.

 

 

malejąco.

 

 

rosnąco.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Przedstawiona instrukcja języka C++ to instrukcja tworzenia?

 

 

klasy pochodnej na podstawie dwóch klas bazowych.

 

 

klasy współpracującej z dwoma innymi klasami.

 

 

obiektu z dwiema składowymi publicznymi.

 

 

dwóch publicznych obiektów.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Algorytm przedstawiony w postaci schematu blokowego, to algorytm

 

 

sortowania bąbelkowego.

 

 

porządkowania przez wstawianie.

 

 

wyszukiwania elementu największego (maksimum).

 

 

wyszukiwania elementu najmniejszego (minimum).

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Indywidualny środek ochrony niezbędny podczas prac instalatorskich z wykorzystaniem wiertarki udarowej, to

 

 

rękawice ochronne.

 

 

okulary ochronne.

 

 

buty ochronne.

 

 

kask ochronny.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Na podstawie rozporządzenie MP i PS z dnia 1.12.1998 r. dotyczącego organizacji pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe sformułowano wymagania dia pracowni informatycznej. Wskaż, który z warunków pracy na stanowisku pracy informatyka nie spełnia ww. wymagań?

 

 

Krzesło ergonomiczne na podstawie pięcioramiennej z kółkami.

 

 

Oświetlenie pomieszczenia 600 lx

 

 

Wilgotność pomieszczenia 30%

 

 

Temperatura pomieszczenia 21°C

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Termin SLI dotyczy

 

 

dysków twardych.

 

 

kart graficznych.

 

 

kart sieciowych.

 

 

modemów.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Jakie złącze stosuje się w sieciach komputerowych, w których medium transmisyjnym jest kabel UTP (skrętka nieekranowana)?

 

 

DIN

 

 

RJ-11

 

 

8P8C

 

 

KS-232

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W tabeli przedstawiono parametry katalogowe czterech twardych dysków. Największą średnią szybkość odczytu danych zapewnia dysk

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Co jest główną przyczyną padaczki komputerowej?

 

 

Brak komunikacji werbalnej.

 

 

Brak ruchu i monotonność czynności ruchowych.

 

 

Intensywny tryb życia osób pracujących przy komputerze.

 

 

Intensywne bodźce świetlne, płynące z kolorowych monitorów komputerów

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać udzielając pomocy przedmedycznej osobie, która w wyniku porażenia prądem elektrycznym zachowała przytomność, oddycha i ma prawidłowe tętno, ale doznała poparzeń jes

 

 

przekłucie powstałych pęcherzy.

 

 

zerwanie z poszkodowanego odzieży.

 

 

jak najszybsze schłodzenie oparzonego miejsca.

 

 

posmarowanie oparzonego miejsca maścią, kremem lub tłuszczem.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Symbol graficzny odnosi się do standardu urządzeń?

 

 

LPT

 

 

USB

 

 

SCSI-12

 

 

FireWire

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W języku programowania C++ błędną nazwą zmiennej jest zapis

 

 

_7liczb

 

 

Archiwum_nr_321

 

 

12Liczb

 

 

lnt_

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisaną mu czynnością

 

 

występuje w I obszarze.

 

 

występuje w II obszarze.

 

 

występuje w III obszarze.

 

 

nie występuje na schemacie.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Wynikiem wykonania przedstawionej w ramce listy kroków jest wypisanie liczby

 

 

0

 

 

3

 

 

4

 

 

13

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Po wykonaniu fragmentu programu zmienne a i b przyjmą odpowiednio wartości

 

 

2, 4

 

 

4, 6

 

 

6, 8

 

 

5, 10

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W języku Java klasa Scanner zapewnia komunikację z wejściem programu. Obiekt tej klasy utworzą instrukcje

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Zdjęcie przedstawia 168-stykową pamięć

 

 

SIPP

 

 

SIMM

 

 

RIMM

 

 

SDRAM

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Jednostka stosowana do określenia rozdzielczości drukarek, skanerów, naświetlarek to

 

 

Ipi

 

 

cpi

 

 

dpi

 

 

dpc

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Redukcję wpływu wzajemnej interferencji przesyłanych sygnałów w kablu UTP zapewnia

 

 

metalowy pleciony ekran

 

 

skręcenie przewodów w kablu.

 

 

odbijający płaszcz wokół rdzenia.

 

 

materiał izolacyjny w płaszczu zewnętrznym.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Kamera cyfrowa przy zgrywaniu filmu transmituje na dysk 220 MB na minutę. Na podstawie diagramu wybierz interfejs o najmniejszej szybkości transferu zapewniający warunki takiej transmisji.

 

 

USB 1

 

 

1394a

 

 

USB 2

 

 

1394b

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Symbol klasy ochronności urządzenia elektrycznego zasilanego napięciem bardzo niskim bezpiecznym SELV lub bardzo niskim ochronnym PELV przedstawia rysunek

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Szkodliwe samoreplikujące się programy komputerowe wykorzystujące luki w systemie operacyjnym, które potrafią uzupełniać i zmieniać swoją funkcjonalność to

 

 

robaki.

 

 

rootkity.

 

 

trojany.

 

 

wirusy.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Dla u:=SQRT(4)-1 w notacji języka Pascal powyższe wyrażenie przyjmie wartość

 

 

0

 

 

2

 

 

TRUE

 

 

FALSE

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Dziedziczenie w programowaniu zorientowanym obiektowo (ang. OOP) polega na

 

 

dzieleniu aplikacji na moduły programowe.

 

 

hierarchicznym dzieleniu kodu programu na bloki.

 

 

braku bezpośredniego związku między strukturami a funkcjami.

 

 

definiowaniu nowej klasy przy wykorzystaniu jednej lub kilku klas już istniejących.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Maska wprowadzania w programie MS Access służy do

 

 

ukrycia niedozwolonych rekordów.

 

 

ustalenia wzorca dla wprowadzanych danych.

 

 

zabezpieczenia przed usunięciem i edycją danych.

 

 

wykonania działania matematycznego na określonych polach.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Wynikiem działania programu jest wyświetlenie liczb

 

 

11 i 8

 

 

12 i 7

 

 

12 i 8

 

 

13 i 8

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich, że SATA w porównaniu z ATA ma

 

 

mniejszą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu

 

 

większą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu.

 

 

większą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu.

 

 

mniejszą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Z nośników optycznych największą pojemność ma płyta

 

 

CD

 

 

DVD

 

 

Blu-Ray

 

 

DVD-RAM

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Bezprzewodowy dostęp komputera do sieci Internet poprzez tzw. hotspot będzie możliwy po zainstalowaniu w nim karty sieciowej wyposażonej w

 

 

moduł WiFi

 

 

złącze USB

 

 

gniazdo RJ-45

 

 

interfejs RS-232C

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Który z portów panelu tylnego płyty głównej jest oznaczany w dokumentacji jako port standardu RS232C?

 

 

COM

 

 

LPT

 

 

PS/2

 

 

USB

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Program tłumaczący kod źródłowy na instrukcje maszynowe umieszczane w pliku pośrednim OBJ, to

 

 

konsolidator.

 

 

kompilator.

 

 

debugger.

 

 

linker.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W obiektowym języku programowania klasę P utworzono, wykorzystując istniejącą klasę B. Które określenie nie opisuje tego działania?

 

 

Klasa P dziedziczy po klasie B.

 

 

Klasa P wywodzi się z klasy B,

 

 

Klasa P rozszerza klasę B.

 

 

Klasa P generuje klasę B.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W którym z rejestrów wewnętrznych procesor zapisuje dodatkowe cechy wyniku wykonywanej operacji?

 

 

W akumulatorze.

 

 

W liczniku rozkazów.

 

 

We wskaźniku stosu.

 

 

W rejestrze flagowym.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Na schemacie blokowym karty dźwiękowej element zmieniający sygnał analogowy na sygnał cyfrowy jest oznaczony cyfrą

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Rysunek przedstawia schemat blokowy zasilacza

 

 

awaryjnego (UPS).

 

 

impulsowego komputera.

 

 

analogowego komputera.

 

 

impulsowego matrycy RAID.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Rozpowszechniona forma oprogramowania zgodna z zasadą „najpierw wypróbuj, a potem kup, to

 

 

OEM.

 

 

Software.

 

 

Freeware.

 

 

Shareware.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Zgodnie z zamieszczonym fragmentem testu w komputerze jest zainstalowana

 

 

pamięć fizyczna 0,50 GB i plik wymiany 1,00 GB

 

 

pamięć fizyczna 0,49 GB i plik wymiany 1,20 GB

 

 

pamięć fizyczna 0,49 GB i plik wymiany 1,22 GB

 

 

pamięć fizyczna 0,70 GB i plik wymiany 1,22 GB

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Dla adresu 10.10.10.128/30 maska sieci ma postać

 

 

255.0.0.0

 

 

255.255.0.0

 

 

255.255.255.0

 

 

255.255.255.252

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA(16). Odpowiadająca jej wartość dwójkowa to

 

 

1010101001010100

 

 

1010010110100101

 

 

0101101001011010

 

 

0101010110101010

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Fragment programu w języku Pascal zawiera deklarację

 

 

1 zmiennej i 1 wskaźnika do typu całkowitego.

 

 

1 zmiennej i 1 wskaźnika do typu znakowego.

 

 

2 zmiennych do typu znakowego.

 

 

2 zmiennych do typu całkowitego.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Interlinia, to odstęp między

 

 

literami.

 

 

wierszami.

 

 

kolumnami.

 

 

początkami akapitów.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Jednoczesne zwiększenie szybkości operacji (zapis/odczyt) i bezpieczeństwa przechowywania danych umożliwia macierz dyskowa

 

 

RAID 0

 

 

RAID 1

 

 

RAID 3

 

 

RAID 50

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W sieci Ethernet 100Base-FX medium transmisyjnym jest kabel

 

 

światłowodowy.

 

 

koncentryczny.

 

 

UTP Kat. 5.

 

 

UTP Kat. 6.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Pracownik serwisu w wyniku przeprowadzonego testu na serwerze NetWare uzyskał informację, że obiekt ma prawo?

 

 

czytania swoich właściwości.

 

 

dodawania swoich właściwości.

 

 

porównania swoich właściwości.

 

 

dodawania lub usuwania swoich właściwości.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W jakiej fizycznej topologii uszkodzenie jednej stacji roboczej zatrzyma działanie całej sieci?

 

 

Siatki.

 

 

Drzewa.

 

 

Magistrali.

 

 

Pierścienia.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania