SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2011.06.X.csv

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisaną mu czynnością

 

 

występuje w I obszarze.

 

 

występuje w II obszarze.

 

 

występuje w III obszarze.

 

 

nie występuje na schemacie.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich, że SATA w porównaniu z ATA ma

 

 

mniejszą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu

 

 

większą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu.

 

 

większą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu.

 

 

mniejszą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W systemie Linux dla uzyskania uprawnień administratora należy w oknie terminala użyć polecenia

 

 

df

 

 

su root

 

 

$HOME

 

 

uname -s

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W którym z rejestrów wewnętrznych procesor zapisuje dodatkowe cechy wyniku wykonywanej operacji?

 

 

W akumulatorze.

 

 

W liczniku rozkazów.

 

 

We wskaźniku stosu.

 

 

W rejestrze flagowym.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W języku Java klasa Scanner zapewnia komunikację z wejściem programu. Obiekt tej klasy utworzą instrukcje

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Wynikiem działania programu jest wyświetlenie liczb

 

 

11 i 8

 

 

12 i 7

 

 

12 i 8

 

 

13 i 8

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W języku programowania C++ błędną nazwą zmiennej jest zapis

 

 

_7liczb

 

 

Archiwum_nr_321

 

 

12Liczb

 

 

lnt_

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Wynikiem wykonania przedstawionej w ramce listy kroków jest wypisanie liczby

 

 

0

 

 

3

 

 

4

 

 

13

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać udzielając pomocy przedmedycznej osobie, która w wyniku porażenia prądem elektrycznym zachowała przytomność, oddycha i ma prawidłowe tętno, ale doznała poparzeń jes

 

 

przekłucie powstałych pęcherzy.

 

 

zerwanie z poszkodowanego odzieży.

 

 

jak najszybsze schłodzenie oparzonego miejsca.

 

 

posmarowanie oparzonego miejsca maścią, kremem lub tłuszczem.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Rysunek przedstawia schemat blokowy zasilacza

 

 

awaryjnego (UPS).

 

 

impulsowego komputera.

 

 

analogowego komputera.

 

 

impulsowego matrycy RAID.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Jednostka stosowana do określenia rozdzielczości drukarek, skanerów, naświetlarek to

 

 

Ipi

 

 

cpi

 

 

dpi

 

 

dpc

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W sieci Ethernet 100Base-FX medium transmisyjnym jest kabel

 

 

światłowodowy.

 

 

koncentryczny.

 

 

UTP Kat. 5.

 

 

UTP Kat. 6.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W tabeli przedstawiono parametry katalogowe czterech twardych dysków. Największą średnią szybkość odczytu danych zapewnia dysk

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Dla u:=SQRT(4)-1 w notacji języka Pascal powyższe wyrażenie przyjmie wartość

 

 

0

 

 

2

 

 

TRUE

 

 

FALSE

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Kamera cyfrowa przy zgrywaniu filmu transmituje na dysk 220 MB na minutę. Na podstawie diagramu wybierz interfejs o najmniejszej szybkości transferu zapewniający warunki takiej transmisji.

 

 

USB 1

 

 

1394a

 

 

USB 2

 

 

1394b

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Algorytm przedstawiony w postaci schematu blokowego, to algorytm

 

 

sortowania bąbelkowego.

 

 

porządkowania przez wstawianie.

 

 

wyszukiwania elementu największego (maksimum).

 

 

wyszukiwania elementu najmniejszego (minimum).

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W obiektowym języku programowania klasę P utworzono, wykorzystując istniejącą klasę B. Które określenie nie opisuje tego działania?

 

 

Klasa P dziedziczy po klasie B.

 

 

Klasa P wywodzi się z klasy B,

 

 

Klasa P rozszerza klasę B.

 

 

Klasa P generuje klasę B.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Dla adresu 10.10.10.128/30 maska sieci ma postać

 

 

255.0.0.0

 

 

255.255.0.0

 

 

255.255.255.0

 

 

255.255.255.252

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Maska wprowadzania w programie MS Access służy do

 

 

ukrycia niedozwolonych rekordów.

 

 

ustalenia wzorca dla wprowadzanych danych.

 

 

zabezpieczenia przed usunięciem i edycją danych.

 

 

wykonania działania matematycznego na określonych polach.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Po wykonaniu fragmentu programu zmienne a i b przyjmą odpowiednio wartości

 

 

2, 4

 

 

4, 6

 

 

6, 8

 

 

5, 10

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Szkodliwe samoreplikujące się programy komputerowe wykorzystujące luki w systemie operacyjnym, które potrafią uzupełniać i zmieniać swoją funkcjonalność to

 

 

robaki.

 

 

rootkity.

 

 

trojany.

 

 

wirusy.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Fragment programu w języku Pascal zawiera deklarację

 

 

1 zmiennej i 1 wskaźnika do typu całkowitego.

 

 

1 zmiennej i 1 wskaźnika do typu znakowego.

 

 

2 zmiennych do typu znakowego.

 

 

2 zmiennych do typu całkowitego.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Zdjęcie przedstawia 168-stykową pamięć

 

 

SIPP

 

 

SIMM

 

 

RIMM

 

 

SDRAM

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Termin SLI dotyczy

 

 

dysków twardych.

 

 

kart graficznych.

 

 

kart sieciowych.

 

 

modemów.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA(16). Odpowiadająca jej wartość dwójkowa to

 

 

1010101001010100

 

 

1010010110100101

 

 

0101101001011010

 

 

0101010110101010

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Bezprzewodowy dostęp komputera do sieci Internet poprzez tzw. hotspot będzie możliwy po zainstalowaniu w nim karty sieciowej wyposażonej w

 

 

moduł WiFi

 

 

złącze USB

 

 

gniazdo RJ-45

 

 

interfejs RS-232C

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Zgodnie z zamieszczonym fragmentem testu w komputerze jest zainstalowana

 

 

pamięć fizyczna 0,50 GB i plik wymiany 1,00 GB

 

 

pamięć fizyczna 0,49 GB i plik wymiany 1,20 GB

 

 

pamięć fizyczna 0,49 GB i plik wymiany 1,22 GB

 

 

pamięć fizyczna 0,70 GB i plik wymiany 1,22 GB

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Z nośników optycznych największą pojemność ma płyta

 

 

CD

 

 

DVD

 

 

Blu-Ray

 

 

DVD-RAM

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Jednoczesne zwiększenie szybkości operacji (zapis/odczyt) i bezpieczeństwa przechowywania danych umożliwia macierz dyskowa

 

 

RAID 0

 

 

RAID 1

 

 

RAID 3

 

 

RAID 50

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Na schemacie element odpowiedzialny za dekodowanie instrukcji jest oznaczony cyfrą

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Symbol graficzny odnosi się do standardu urządzeń?

 

 

LPT

 

 

USB

 

 

SCSI-12

 

 

FireWire

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Co jest główną przyczyną padaczki komputerowej?

 

 

Brak komunikacji werbalnej.

 

 

Brak ruchu i monotonność czynności ruchowych.

 

 

Intensywny tryb życia osób pracujących przy komputerze.

 

 

Intensywne bodźce świetlne, płynące z kolorowych monitorów komputerów

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Pracownik serwisu w wyniku przeprowadzonego testu na serwerze NetWare uzyskał informację, że obiekt ma prawo?

 

 

czytania swoich właściwości.

 

 

dodawania swoich właściwości.

 

 

porównania swoich właściwości.

 

 

dodawania lub usuwania swoich właściwości.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Symbol klasy ochronności urządzenia elektrycznego zasilanego napięciem bardzo niskim bezpiecznym SELV lub bardzo niskim ochronnym PELV przedstawia rysunek

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Na podstawie rozporządzenie MP i PS z dnia 1.12.1998 r. dotyczącego organizacji pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe sformułowano wymagania dia pracowni informatycznej. Wskaż, który z warunków pracy na stanowisku pracy informatyka nie spełnia ww. wymagań?

 

 

Krzesło ergonomiczne na podstawie pięcioramiennej z kółkami.

 

 

Oświetlenie pomieszczenia 600 lx

 

 

Wilgotność pomieszczenia 30%

 

 

Temperatura pomieszczenia 21°C

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Przedstawiony algorytm posortuje liczby

 

 

na parzyste i nieparzyste.

 

 

na dodatnie i ujemne.

 

 

malejąco.

 

 

rosnąco.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Dziedziczenie w programowaniu zorientowanym obiektowo (ang. OOP) polega na

 

 

dzieleniu aplikacji na moduły programowe.

 

 

hierarchicznym dzieleniu kodu programu na bloki.

 

 

braku bezpośredniego związku między strukturami a funkcjami.

 

 

definiowaniu nowej klasy przy wykorzystaniu jednej lub kilku klas już istniejących.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Rozpowszechniona forma oprogramowania zgodna z zasadą „najpierw wypróbuj, a potem kup, to

 

 

OEM.

 

 

Software.

 

 

Freeware.

 

 

Shareware.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Który z portów panelu tylnego płyty głównej jest oznaczany w dokumentacji jako port standardu RS232C?

 

 

COM

 

 

LPT

 

 

PS/2

 

 

USB

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Redukcję wpływu wzajemnej interferencji przesyłanych sygnałów w kablu UTP zapewnia

 

 

metalowy pleciony ekran

 

 

skręcenie przewodów w kablu.

 

 

odbijający płaszcz wokół rdzenia.

 

 

materiał izolacyjny w płaszczu zewnętrznym.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

W jakiej fizycznej topologii uszkodzenie jednej stacji roboczej zatrzyma działanie całej sieci?

 

 

Siatki.

 

 

Drzewa.

 

 

Magistrali.

 

 

Pierścienia.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Indywidualny środek ochrony niezbędny podczas prac instalatorskich z wykorzystaniem wiertarki udarowej, to

 

 

rękawice ochronne.

 

 

okulary ochronne.

 

 

buty ochronne.

 

 

kask ochronny.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Program tłumaczący kod źródłowy na instrukcje maszynowe umieszczane w pliku pośrednim OBJ, to

 

 

konsolidator.

 

 

kompilator.

 

 

debugger.

 

 

linker.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Na schemacie blokowym karty dźwiękowej element zmieniający sygnał analogowy na sygnał cyfrowy jest oznaczony cyfrą

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Jakie złącze stosuje się w sieciach komputerowych, w których medium transmisyjnym jest kabel UTP (skrętka nieekranowana)?

 

 

DIN

 

 

RJ-11

 

 

8P8C

 

 

KS-232

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Przedstawiona instrukcja języka C++ to instrukcja tworzenia?

 

 

klasy pochodnej na podstawie dwóch klas bazowych.

 

 

klasy współpracującej z dwoma innymi klasami.

 

 

obiektu z dwiema składowymi publicznymi.

 

 

dwóch publicznych obiektów.

 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Interlinia, to odstęp między

 

 

literami.

 

 

wierszami.

 

 

kolumnami.

 

 

początkami akapitów.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Rysunek przedstawia symbol graficzny bloku

 

 

iteracyjnego.

 

 

warunkowego.

 

 

wykonywalnego.

 

 

programu uprzednio zdefiniowanego.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp.ABCDWybierz

 

Rysunek przedstawia budowę

 

 

routera.

 

 

switcha.

 

 

modemu.

 

 

transceivera.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania