SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2010.01.X.csv

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Wielogodzinna praca przy komputerze wymaga ergonomicznej aranżacji miejsca oraz prawidłowej pozycji przy pracy. Nieprawidłowe ułożenie rąk na klawiaturze lub nieprawidłowe trzymanie myszki podczas pracy przy komputerze może być przyczyną dolegliwości

 

 

zespołu cieśni nadgarstka.

 

 

stanu zapalnego stawu kolanowego.

 

 

skrzywienia odcinka szyjnego kręgosłupa.

 

 

zwyrodnienia odcinka szyjnego kręgosłupa.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

W jakim systemie operacyjnym przy instalacji sterowników do nowego urządzenia może pojawić się komunikat: System.......nie może zweryfikować wydawcy tego sterownika. Ten sterownik nie ma podpisu cyfrowego albo podpis nie został zweryfikowany przez urząd certyfikacji. Nie należy instalować tego sterownika, jeżeli nie pochodzi z oryginalnego dysku producenta lub od administratora systemu.

 

 

Unix

 

 

Linux

 

 

Windows XP

 

 

Windows 98

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Podstawowym elementem bazy danych zawierającym kompletny opis jednego obiektu bazy jest

 

 

plik.

 

 

pole.

 

 

rekord.

 

 

tabela.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach dokumentu?

 

 

W polu tekstowym.

 

 

W przypisach dolnych.

 

 

W nagłówku lub stopce.

 

 

W przypisach końcowych.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością

 

 

100 Mbps

 

 

100 MB/s

 

 

10 Mbps

 

 

10 MB/s

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm przypisuje

 

 

wartość 0 wszystkim elementom macierzy.

 

 

wartość 1 wszystkim elementom macierzy.

 

 

wartość 0 elementom na przekątnej macierzy.

 

 

wartość 1 elementom na przekątnej macierzy.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Jeżeli w komórce arkusza kalkulacyjnego MS Excel, zamiast cyfr pojawiają się znaki ########, to należy przede wszystkim sprawdzić, czy

 

 

wpisana formuła zawiera błąd.

 

 

pojawił się błąd w obliczeniach.

 

 

wprowadzone zostały znaki tekstowe, a nie liczby.

 

 

liczba nie mieści się w komórce i nie można jej prawidłowo wyświetlić.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

W wyniku wykonania przedstawionej instrukcji iteracyjnej wyświetlone zostaną liczby

 

 

parzyste 0 - 98

 

 

parzyste 0 - 100

 

 

nieparzyste 1 - 99

 

 

nieparzyste 1 - 101

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci binarnej jako liczba 10101. Jaka to liczba dziesiętna?

 

 

15

 

 

20

 

 

21

 

 

41

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

W dokumentacji systemu operacyjnego Windows XP opisane są pliki z rozszerzeniem .dll. Rozszerzenie to dotyczy pliku

 

 

biblioteki.

 

 

uruchamialnego.

 

 

inicjalizacyjnego.

 

 

dziennika zdarzeń.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

W opisie programu C++ Builder jest wymieniona biblioteka VCL. Co oznacza ten skrót?

 

 

Visual Command Label

 

 

Virtual Command Label

 

 

Visual Component Library

 

 

Virtual Component Library

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Jaką funkcję pełni układ zaznaczony strzałką na schemacie karty graficznej?

 

 

Oblicza kolory każdego wyświetlanego piksela.

 

 

Ustala widoczność i przesłanianie się obiektów na ekranie.

 

 

Wykonuje kalkulacje oświetlenia, uwzględniając położenie światła.

 

 

Oblicza wygląd i położenie wielokątów, z których zbudowany jest obiekt.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Użytkownik sieci lokalnej musi mieć możliwość korzystania z plików znajdujących się na serwerze sieciowym. W tym celu powinien

 

 

zalogować się do domeny serwera i posiadać odpowiednie uprawnienia do plików znajdujących się na serwerze.

 

 

podłączyć komputer do tego samego przełącznika, do którego podłączony jest serwer.

 

 

mieć założone konto użytkownika bez praw administracyjnych na tym serwerze.

 

 

być członkiem grupy administratorzy na tym serwerze.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu występują

 

 

trzy bloki decyzyjne.

 

 

dwa bloki wykonania działań.

 

 

trzy bloki wykonania działań.

 

 

dwa bloki wprowadzania danych/wyprowadzania wyników.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Które ze złączy oznaczonych strzałkami na schemacie monitora jest wejściem cyfrowym?

 

 

Złącze 1.

 

 

Złącze 2.

 

 

Złącza 1 i 2.

 

 

Żadne ze złączy.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Active Directory w systemach MS Windows Server 2000 i MS Windows Server 2003 to

 

 

baza danych zawierająca informacje o użytkownikach sieci, ich hasłach dostępu i uprawnieniach.

 

 

logiczna grupa komputerów, które mają możliwość komunikowania się w sieci i wzajemnego udostępniania zasobów.

 

 

grupa komputerów połączonych w sieć, składająca się z serwera pełniącego rolę kontrolera oraz stacji roboczych – klientów.

 

 

usługa katalogowa, która przechowuje informacje dotyczące obiektów w sieci i udostępnia je użytkownikom oraz administratorom sieci.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Procesor RISC to procesor

 

 

z pełną listą rozkazów.

 

 

z główną listą rozkazów.

 

 

z kompleksową listą rozkazów.

 

 

ze zredukowaną listą rozkazów.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Licencja OEM to

 

 

dokument, który zezwala na używanie oprogramowania na dowolnym sprzęcie komputerowym w określonej w niej ilości stanowisk, bez instalacyjnych dyskietek, czy krążków CD.

 

 

licencja czyniąca z oprogramowania własność ogółu, w myśl której autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu użytkowników.

 

 

licencja oprogramowania wyłącznie na system komputerowy, na którym zostało oryginalnie zainstalowane, dotyczy oprogramowania sprzedawanego z nowymi komputerami lub odpowiednimi częściami.

 

 

licencja uprawniająca użytkownika do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko w jednym komputerze, obejmująca zakaz udostępniania takiego oprogramowania w sieci oraz na innych wolnostojących komputerach.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję

 

 

wyboru.

 

 

iteracyjną.

 

 

warunkową.

 

 

rekurencyjną.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

W budynku biurowym należy podłączyć komputer do routera ADSL przy użyciu przewodu UTP Cat 5e. Maksymalna odległość pomiędzy komputerem, a routerem powinna wynosić

 

 

50 m

 

 

100 m

 

 

185 m

 

 

500 m

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Na zdjęciu jest widoczny tylny panel komputera. Jak nazywa się wejście oznaczone strzałką?

 

 

LPT

 

 

USB

 

 

COM

 

 

FireWire

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Podczas wymiany pojemników z tuszem w drukarce atramentowej należy pamiętać dodatkowo o założeniu

 

 

okularów ochronnych.

 

 

maski przeciwpyłowej.

 

 

butów na gumowej podeszwie.

 

 

rękawic lateksowych lub foliowych.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Porażony prądem elektrycznym jest nieprzytomny, oddycha i ma wyczuwalne tętno. Co należy zrobić udzielając poszkodowanemu pomocy przed przyjazdem lekarza?

 

 

Wykonać masaż serca.

 

 

Wykonać sztuczne oddychanie.

 

 

Ułożyć go w pozycji bezpiecznej i rozluźnić ubranie.

 

 

Pozostawić go tak jak leży, nie zmieniać pozycji ciała.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Jakie oznaczenie zgodnie z Dyrektywami Rady Europy musi posiadać komputer, by mógł być dopuszczony do sprzedaży na terenie Polski?

 

 

A.

 

 

B.

 

 

C.

 

 

D.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows widnieje wartość 480 MB RAM. Co jest przyczyną tej różnicy?

 

 

System operacyjny jest źle zainstalowany i nie obsługuje całego obszaru pamięci.

 

 

Jest źle przydzielony rozmiar pliku stronicowania w ustawieniach pamięci wirtualnej.

 

 

Jedna z kości pamięci jest uszkodzona lub jest uszkodzone jedno z gniazd pamięci RAM na płycie głównej.

 

 

W komputerze znajduje się karta graficzna zintegrowana z płytą główną wykorzystująca część pamięci RAM.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Firma potrzebuje drukarki służącej do drukowania trwałych kodów kreskowych oraz etykiet na folii i powierzchniach z tworzyw sztucznych. Jaką drukarkę musi zakupić?

 

 

Igłową.

 

 

Termiczną.

 

 

Mozaikową.

 

 

Termotransferową.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Co należy zrobić z wiadomością pocztową od nieznanej osoby, zawierającą niepewny załącznik?

 

 

Nie otwierać wiadomości, natychmiast ją usunąć.

 

 

Otworzyć załącznik, jeśli jest w nim wirus, natychmiast go zamknąć.

 

 

Otworzyć wiadomość i odpowiedzieć na nią, pytając co zawiera załącznik.

 

 

Otworzyć załącznik i zapisać go na dysku twardym, a następnie sprawdzić plik programem antywirusowym.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Zamieszczona lista kroków przedstawia algorytm sortowania

 

 

szybkiego.

 

 

przez wybór.

 

 

bąbelkowego.

 

 

przez wstawienie.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Podczas testowania nowego programu okazało się, że nie działa on prawidłowo. Jakiego narzędzia należy użyć do wykrywania błędów wykonania?

 

 

Konwertera.

 

 

Debuggera.

 

 

Kompilatora.

 

 

Linkera.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Jaka będzie wyświetlona wartość zmiennej K po wykonaniu załączonego fragmentu programu?

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

34

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Informacje przesyłane w sieci Internet przez użytkownika A do użytkownika B nie docierają. Użytkownik A musi prześledzić trasę połączenia z adresem IP użytkownika B. Jakiego polecenia musi użyć, jeżeli korzysta z komputera z systemem Windows XP?

 

 

ping

 

 

tracert

 

 

winipcfg

 

 

ipconfig

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

POP3 jest

 

 

protokołem wysyłania e-mail.

 

 

protokołem odbierania e-mail.

 

 

programem pocztowym.

 

 

serwerem pocztowym.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

W celu ochrony urządzeń elektronicznych przed ładunkami elektrostatycznymi występującymi na ciele pracownika stosuje się

 

 

opaskę antyelektrostatyczną na rękę.

 

 

matę ochronną z poliwęglanu.

 

 

buty na gumowej podeszwie.

 

 

fartuch skórzany.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Środkiem ochrony przeciwporażeniowej powodującym samoczynne odłączenie zasilania w warunkach wystąpienia nadmiernego prądu doziemnego jest

 

 

wyłącznik różnicowoprądowy.

 

 

uziemienie ochronne.

 

 

uziemienie robocze.

 

 

zerowanie.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

W języku C/C++ zapisano instrukcję. Jaką instrukcją można zastąpić zapis i=i+2?

 

 

i++

 

 

i=2+

 

 

i+=2

 

 

i=+2

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

W sieci lokalnej zainstalowano serwer, który ma za zadanie przydzielanie dynamicznego adresu IP. Jaka usługa musi być uruchomiona na tym serwerze?

 

 

ISA

 

 

DNS

 

 

DCHP

 

 

DHCP

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Zamontowany w komputerze dysk ma zostać podzielony na partycje. Podaj maksymalną liczbę partycji rozszerzonych, możliwych do utworzenia na jednym dysku.

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1?

 

 

Wzmacnia sygnał wejściowy.

 

 

Wzmacnia sygnał wyjściowy.

 

 

Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy.

 

 

Zamienia sygnał cyfrowy na analogowy.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego standardu IEEE-1284 tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogącą przesyłać zarówno dane, jak i adresy z maksymalną szybkością transmisji do 2,3 MB/s, pozwalający na podłączenie do 64 urządzeń, to

 

 

EPP Mode.

 

 

Byte Mode.

 

 

Nibble Mode.

 

 

Compatilibility Mode.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

W firmie zainstalowano pięć komputerów o adresach kart sieciowych podanych w tabeli. W związku z tym można wyróżnić

 

 

1 sieć.

 

 

2 podsieci.

 

 

3 podsieci.

 

 

5 podsieci.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Program w języku C/C++ składa się z kilkunastu różnych funkcji. Która z funkcji pełni rolę programu głównego?

 

 

Znajdująca się jako pierwsza w programie.

 

 

Znajdująca się jako ostatnia w programie.

 

 

Nosząca nazwę main.

 

 

Typu void.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

System operacyjny działający w trybie tekstowym z możliwością uruchomienia środowiska graficznego KDE, to

 

 

DOS

 

 

Linux

 

 

Windows 95

 

 

Windows XP

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Adres IP karty sieciowej to 192.0.0.17. Jaki jest zapis tego adresu w postaci dwójkowej?

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Skaner antywirusowy wykrył niepożądane oprogramowanie. Z opisu wynika, że jest to dialer, który pozostawiony w systemie

 

 

zaatakuje rekord startowy dysku.

 

 

zainfekuje załączniki poczty internetowej.

 

 

przejmie pełną kontrolę nad komputerem.

 

 

połączy się z płatnymi numerami telefonicznymi przy użyciu modemu.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Tryb graficzny w języku programowania Turbo Pascal uruchamiany jest procedurą

 

 

Graph

 

 

InitGraph

 

 

RunGraph

 

 

StartGraph

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

W przedsiębiorstwie należy cyklicznie tworzyć kopie bezpieczeństwa dużej ilości danych, znajdujących się na serwerze, rzędu kilkuset GB. Jakie urządzenie najlepiej wykorzystać do tego celu?

 

 

Streamer.

 

 

Macierz RAID1.

 

 

Nagrywarkę CD.

 

 

Nagrywarkę DVD.

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

We właściwościach karty graficznej w zakładce Zasoby jest określony jedenz zakresów pamięci dla tej karty od A0000h do BFFFFh. Wielkość ta oznacza obszar pamięci określony adresem fizycznym

 

 

1010 0000 0000 0000 0000 – 1011 1111 1111 1111 1111

 

 

1011 0000 0000 0000 0000 – 1100 1111 1111 1111 1111

 

 

1001 1111 1111 1111 1111 – 1010 0000 0000 0000 0000

 

 

1100 1111 1111 1111 1111 – 1110 1111 1111 1111 1111

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Procesor Athlon 2800+ to

 

 

procesor firmy Intel taktowany częstotliwością 2,8 GB.

 

 

procesor firmy AMD taktowany częstotliwością 2,8 GB.

 

 

procesor firmy AMD o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz.

 

 

procesor firmy Intel o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Którą z instrukcji języka Pascal przedstawia zamieszczony diagram algorytmu?

 

 

IF …. THEN …. ELSE ….

 

 

REPEAT …. UNTIL ….

 

 

WHILE …. DO ….

 

 

CASE …. OF …

 

Pytanieodp AOdp. BOdp.COdp. DWybierz

 

Proces optymalizacji relacyjnej bazy danych, mający na celu eliminację powtarzających się danych, to

 

 

relacja

 

 

redukcja

 

 

planowanie.

 

 

normalizacja.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania