SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2009.06.Y.csv

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Urządzenie ADSL służy do uzyskania połączenia

 

 

cyfrowego asymetrycznego.

 

 

cyfrowego symetrycznego.

 

 

satelitarnego.

 

 

radiowego.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Do połączenia kilka komputerów w sieć lokalną można użyć

 

 

modem.

 

 

most.

 

 

router.

 

 

switch.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Jednostką opisującą szybkość transmisji danych w sieciach komputerowych jest

 

 

mips

 

 

bps

 

 

ips

 

 

dpi

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Adres IP v.4 ma długość

 

 

2 bajty.

 

 

10 bajtów.

 

 

16 bitów.

 

 

32 bitów.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Który z wymienionych adresów IP v.4 jest adresem klasy C?

 

 

10.0.2.0

 

 

223.0.10.1

 

 

191.11.0.10

 

 

126.110.10.0

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Komputer ma dostęp do internetu poprzez sieć lokalną. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.wp.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu IP np. 212.77.100.101 pozwala otworzyć tę stronę. Co może być tego przyczyną?

 

 

Brak adresu bramy.

 

 

Brak serwera DNS.

 

 

Brak serwera WINS.

 

 

Brak serwera PROXY.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera

 

 

liczbe cykli zegara liczoną od początku pracy programu.

 

 

adres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny.

 

 

liczbę rozkazów pozostałych do wykonania do końca programu.

 

 

liczbę rozkazów wykonanych przez procesor do danego momentu.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Protokół SMTP służy do

 

 

zdalnej pracy na odległym komputerze.

 

 

odbioru poczty elektronicznej do serwera pocztowego.

 

 

wysyłania poczty elektronicznej do serwera pocztowego.

 

 

przeglądania dokumentów WWW na serwerze pocztowym.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Na podstawie nazw sygnałów sterujących określ funkcję podzespołu komputera oznaczonego na rysunku symbolem X.

 

 

Układ generatorów programowalnych.

 

 

zegar czasu rzeczywistego.

 

 

kontroler przerwań.

 

 

kontroler DMA.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę

 

 

FSB - Front Side Bus.

 

 

AGP - Accelerated Graphics Port.

 

 

ISA - Industry Standard Architecture.

 

 

PCI - Peripheral Component Interconnect.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W systemie Linux mamy następujące prawa dostepu do pewnego pliku rwxr--r--.Jakim poleceniem zmieniamy je na rwxrwx---?

 

 

chmod 221 nazwapliku

 

 

chmod 544 nazwapliku

 

 

chmod 755 nazwapliku

 

 

chmod 770 nazwapliku

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Do porównywania liczb binarnych służą

 

 

demultipleksery.

 

 

multipleksery.

 

 

komparatory.

 

 

sumatory.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Rekordy danej bazy danych różnią się między sobą

 

 

treścią danych zapisanych w polach.

 

 

liczbą pól składającą się na rekord.

 

 

strukturą (projektem).

 

 

nazwami pól.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Na zdjęciu przedstawiono

 

 

moduł łączący komputer z UPS

 

 

modem kablowy

 

 

karte telewizyjną

 

 

karte sieci bezprzewodowej

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Do środków ochrony przeciwpożarowej przed dotykiem bezpośrednim nie zalicza się ochrony

 

 

przy użyciu osłony.

 

 

przy użyciu bariery.

 

 

przez umieszczenie poza zasięgiem ręki.

 

 

przez zastosowanie izolowania stanowiska.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Zdjecie przedstawia

 

 

wtyk kabla koncentrycznego.

 

 

wtyk światłowodu

 

 

wtyk audio

 

 

przedłużacz kabla UTP

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Serwer DNS jest serwerem

 

 

dzięki któremu nazwy mnemoniczne (opisowe) mogą zostać zamienione na odpowiadające im adresy IP.

 

 

dynamicznie przydzielającym adres IP.

 

 

zdalnego i szyfrowanego dostępu.

 

 

usług terminalowych.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Jaki przewód należy zastosować do instalacji sieci w pomieszczeniach, w których występują silne pola zakłocające?

 

 

Typu skrętka.

 

 

Ekranowany.

 

 

Koncentryczny z transmisją szerokopasmową.

 

 

Koncentryczny z transmisją w paśmie podstawowym.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Czynności samokontrolujące komputer po włączeniu zasilania oznaczone są skrótem

 

 

BIOS

 

 

POST

 

 

CPU

 

 

MBR

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Z którym ze słów kluczowych C++wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?

 

 

Protected

 

 

Constant

 

 

Volatile

 

 

Static

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

MFT w systemie plików NTFS to

 

 

plik zawierający informacje dotyczące poszczególnych plików na danym woluminie.

 

 

główny plik indeksowy partycji.

 

 

główny rekord rozruchowy dysku.

 

 

tablica partycji na dysku twardym.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Zerowanie rejestrów procesora odbywa się poprzez

 

 

użycie sygnału RESET.

 

 

wyzerowanie bitów rejestru flag.

 

 

ustawienie parametru w BIOS-ie.

 

 

ustawienie licznika rozkazów na adresie zerowym.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W języku ANSI C łańcuch wprowadza się za pomocą specyfikatora

 

 

%c

 

 

%d

 

 

&I

 

 

%s

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W wyniku wykonania zamieszczonego programu,na ekranie monitora wyświetlone zostaną następujące liczby:

 

 

0,1,2,3

 

 

0,2,4,6

 

 

2,3,4,5

 

 

3,4,5,6

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Osobę, która została porażona prądem elektrycznym i jest nieprzytomna, ale oddycha, należy

 

 

ułożyć na plecach.

 

 

posadzić na krześle.

 

 

przewrócić na brzuch.

 

 

ułożyć w pozycji bocznej ustalonej.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Ile linii sygnałowych wykorzystuję Interfejs RS-232C?

 

 

4

 

 

9

 

 

12

 

 

25

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Jaką liczbę dziesiętną zapisano na jednym bajcie w kodzie znak - moduł 1 1111111 zm?

 

 

-100

 

 

-127

 

 

128

 

 

256

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Po wykonaniu instrukcji zamieszczonych w tabelce na ekranie monitora

 

 

nic się nie wyświeli

 

 

wyświetli się napis stop

 

 

wyświetli się napis start

 

 

wyświetli się napis koniec

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Układ RAMDAC

 

 

zawiera konwenter analogowo-cyfrowy.

 

 

jest charakterystyczny dla standardu ATA.

 

 

stanowi stopień wyjściowy karty graficznej.

 

 

jest charakterystyczny dla standardu S-ATA.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Który z podzespołów przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?

 

 

CPU

 

 

ROM

 

 

RAM

 

 

I/O

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Znaczne zmniejszenie rozmiaru pliku typu MP3,w stosunku do pliku typu WAV wynika z zastosowania algorytmu

 

 

cosinusów.

 

 

Huffmana.

 

 

kompresji bezstratnej.

 

 

kompresji stratnej.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a:

 

 

12 bitów

 

 

0,5 KB

 

 

512 KB

 

 

1 457 664 bajtów

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż,które polecenie w języku C++ zostało na nim przedstawione.

 

 

if...

 

 

for...

 

 

while...

 

 

do...while...

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Aby odtwarzać częstotliwości akustyczne w zakresie od 16Hz do 20 kHz, karta dźwiękowa musi posiadać częstotliwość próbkowania

 

 

40 kHz

 

 

32 kHz

 

 

20 kHz

 

 

16 kHz

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Jakie polecenia w systemach Windows/Linux jest zwyczajowo stosowane do śledzenia trasy pakietów w sieciach IP?

 

 

ping

 

 

router

 

 

netstat

 

 

tracert/traceroute

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na

 

 

usuwanie zmiennych dynamicznych.

 

 

komunikowanie się z drukarką.

 

 

modyfikowanie wartości zmiennych znajdujących się poza tą funkcją.

 

 

przypisanie parametrom wartości typu rzeczywistego.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Na zdjęciu przedstawiono

 

 

zaślepke kabla światłowodowego

 

 

zaślepke gniazda RJ-45.

 

 

zastępczy wtyk RJ-45.

 

 

terminator BNC.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Zdjęcie przedstawia blok

 

 

wejscia/wyjscia.

 

 

startu/stopu.

 

 

operacyjny.

 

 

warunkowy.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza

 

 

PCMCIA

 

 

D-SUB

 

 

D-USB

 

 

BNC

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Sumą dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna

 

 

170

 

 

180

 

 

201

 

 

402

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W systemie Linux ifconfig oznacza

 

 

nazwę karty sieciowej.

 

 

narzędzie umożliwiające sprawdzenie znanych adresów MAC/IP.

 

 

narzędzie umożliwiające wyświetlenie stanu interfejsów sieciowych.

 

 

wykorzystanie pakietów TCP/IP do sprawdzenia stanu odległego hosta.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Średnie natężenie oświetlenia mierzone na klawiaturze komputera powinno wynosić około

 

 

100lx

 

 

500lx

 

 

800lx

 

 

1000lx

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Które z wymienionych poleceń w systemie Windows XP służy do sprawdzenia bieżącej konfiguracji IP systemu Windows?

 

 

tcpconfig

 

 

configip

 

 

ipconfig

 

 

ipedit

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Numer IP zapisuję się w czterech, oddzielonych od siebie kropkami

 

 

bitów

 

 

oktetów

 

 

dekad

 

 

helów

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Zdjęcie przedstawia

 

 

chłodzenie pasywne chipsetu.

 

 

chłodzenie aktywne chipsetu.

 

 

wentylator karty graficznej.

 

 

wentylator procesora.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Która z wymienionych instrukcji w języku C++ służy do wyprowadzania łańcucha s?

 

 

cout << s

 

 

s << cout

 

 

cout >> s

 

 

s >> sout

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Systemy operacyjne z rodziny LINUX rozprowadzane są na podstawie licencji

 

 

komercyjnej.

 

 

GNU

 

 

MOLP

 

 

shareware.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W systemie Windows XP na komputerze klienckim, plik jest plikiem testowym, który służy do mapowania

 

 

dysków twardych.

 

 

nazw hostów na adresy MAC.

 

 

nazw hostów na adres IP.

 

 

nazw hostów przez serwery DNS.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Nagłowek funkcji:int funkcja(void)

 

 

wskazuje na to,że ta funkcja

 

 

ma parametr o nazwie void i nie zwraca wartości na zewnatrz.

 

 

nie ma prarametru i nie zwraca wartości na zewnątrz.

 

 

nie ma parametru i zwraca wartość na zewnątrz.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W systemie Linux polecenie ps spowoduje wyświetlenie

 

 

konfiguracja Proxy Server.

 

 

listy aktualnych procesów drukowania.

 

 

konfiguracji serwera drukarek Print Server.

 

 

listy aktualnych procesów zalogowanego użytkownika.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania