SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2009.06.X.csv

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Przedstawiony algorytm w postaci listy kroków porządkuje ciąg n liczb od największej do najmniejszej metodą przez wybór (Selection Sort). Ilu porównań wymaga, w najgorszym wypadku, porządkowanie tą metodą ciągu 4 liczb?

 

 

6 porównań.

 

 

8 porównań.

 

 

3 porównań.

 

 

4 porównań.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Faza dokonywania wyboru urządzenia, które przejmie kontrolę nad magistralą to

 

 

Adresacja

 

 

Transmisja

 

 

Arbitraż

 

 

Selekcja

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Formularz zespolony w bazie danych ACCESS to

 

 

kilka formularzy równorzędnych scalonych do jednego formularza.

 

 

formularz połączony z arkuszem kalkulacyjnym.

 

 

formularz połączony z raportem.

 

 

formularz z podformularzem.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Urządzenie ADSL służy do uzyskania połączenia

 

 

cyfrowego symetrycznego.

 

 

radiowego

 

 

cyfrowego asymetrycznego.

 

 

Satelitarnego

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Zdjęcie przedstawia fragment płyty głównej, na której cyfrą 2 oznaczono

 

 

gniazda PCI.

 

 

złącze stacji dyskietek FDD

 

 

gniazdo PCIe x16.

 

 

gniazdo PCIe x1.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje możliwości modyfikowania danych w bazie to

 

 

kwerenda

 

 

raport

 

 

tabela

 

 

makro

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się

 

 

konsolidator.

 

 

Edytor

 

 

Debburger

 

 

Kompilator

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

W interfejsie USB do przesyłania informacji używa się

 

 

napięć ujemnych tzw. poziomów -TTL (0 logiczne - od 0 V do -1,4 V,1 logiczna - od -2,4 V do -5 V).

 

 

napięć dodatnich i ujemnych (0 logiczne - od 3 V do 15 V, 1 logiczna - od -3 V do -15 V).

 

 

kodowania sygnału metodą NRZI (0 logiczne - zmiana stanu magistrali z wysokiego na niski lub odwrotnie,1 logiczna - brak zmiany stanu magistrali).

 

 

napięć dodatnich tzw. poziomów TTL (0 logiczne - od 0 V do 1,4 V, 1 logiczna - od 2,4 V do 5 V).

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Na zdjęciu pokazano

 

 

kartę interfejsu (adapter) do przesyłania danych za pomocą światła podczerwonego.

 

 

Pendrive FlashEEPROM USB .

 

 

kartę interfejsu (adapter) do przesyłania danych za pomocą fal radiowych o częstotliwości 2,4 GHz.

 

 

kartę interfejsu (adapter) do przesyłania danych za pomocą fal radiowych o częstotliwości 2,4 kHz.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Transmisja Broadcast polega na tym, że:

 

 

pakiet jest rozsyłany do wszystkich hostów określonych przez adres, czyli do całej podsieci.

 

 

pakiet jest przesyłany od jednego hosta do drugiego. Transmisja punkt-punkt.

 

 

pakiet jest przesyłany do serwera, który kieruje go do hosta przeznaczenia.

 

 

pakiet jest kopiowany przez sieć i trafia do każdego hosta określonego w adresie. Każda maszyna chcąca otrzymywać od nadawcy takie pakiety musi to zadeklarować na routerze.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a:

 

 

1 457 664 bajtów

 

 

12 bitów

 

 

0,5 KB

 

 

512 KB

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?

 

 

l/O

 

 

CPU

 

 

RAM

 

 

ROM

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Które zdanie mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?

 

 

Zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy.

 

 

Pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie.

 

 

Obiekt jest reperzentantem klasy.

 

 

Klasa jest częścią składową obiektu.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Na poniższym zdjęciu cyfrą 3 oznaczono gniazdo

 

 

Antenowe

 

 

Audio

 

 

S-video

 

 

Composite Video.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

ISA (ang. Industry Standard Architecture) to

 

 

standard magistrali zoptymalizowany do przesyłania dużych ilości danych (2 GB/s) pomiędzy pamięcią operacyjną a kartą graficzną.

 

 

standard magistrali oraz złącza kart rozszerzeń dla komputerów PC o przepustowości od 250MB/s (dla wersji x1 1.0) do 8000MB/s (dla wersji x16 2.0).

 

 

standard magistrali oraz złącza kart rozszerzeń dla komputerów PC o przepustowości od 133MB/s (dla wersji 2.0) do 528MB/s (dla wersji 2.3)

 

 

standard magistrali oraz złącza kart rozszerzeń dla komputerów PC o teoretycznej przepustowości 8 MB/s (efektywna w granicach od 1,6 MB/s do 1,8 MB/s ).

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Jak nazywa się program ukrywający przed użytkownikiem niebezpieczne pliki i procesy, które mogą być wykorzystane do przejęcia kontroli nad systemem?

 

 

spyware

 

 

malware

 

 

trojan

 

 

rootkit

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Na rysunku przedstawiono:

 

 

modem telefoniczny.

 

 

kartę sieciową bezprzewodową.

 

 

kartę sieciową.

 

 

modem ISDN.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Falownik jest to urządzenie elektroniczne, które

 

 

zabezpiecza zasilacz komputerowy przed przeciążeniem.

 

 

zmienia wartość wejściowego napięcia przemiennego na jego inną wartość na wyjściu.

 

 

przekształca napięcie przemienne na stałe o określonych parametrach.

 

 

przekształca napięcie stałe na przemienne o określonych parametrach.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Podstawowymi własnościami procesora Pentium II m.in. są

 

 

32-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 233MHz, liczba tranzystorów - 1,2 mln., przestrzeń adresowa - 4GB, pamięć cache L1:8kB, podstawka: Socket 3.

 

 

64-bitowa magistrala danych, 36-bitowa magistrala adresowa, Intel NetBurst Microarchitekture, częstotliwość zegara - od 2400MHz, liczba tranzystorów - 55 mln., przestrzeń adresowa - 64GB, pamięć cache L1:16kB, L2:1MB, podstawka: Socket 478.

 

 

64-bitowa magistrala danych, 36-bitowa magistrala adresowa, Dynamic Execution Microarchitekture, częstotliwość zegara - od 266MHz, liczba tranzystorów - 7,5 mln., przestrzeń adresowa - 64GB, pamięć cache L1:16kB, L2:256kB, podstawka: Slot 1.

 

 

64-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 1200MHz, liczba tranzystorów - 3,1 mln., przestrzeń adresowa - 4GB, pamięć cache L1:16kB, podstawka: Socket 7.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

MFT w systemie plików NTFS to

 

 

plik zawierający informacje dotyczące poszczególnych plików i folderów na danym woluminie.

 

 

główny rekord rozruchowy dysku.

 

 

. tablica partycji na dysku twardym.

 

 

główny plik indeksowy partycji.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Do interfejsu COM można podłączyć maksymalnie

 

 

1 urządzenie.

 

 

127 urządzeń.

 

 

. 64 urządzenia

 

 

2 urządzenia.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Na schemacie blokowym przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono:

 

 

pamięć Cache

 

 

kontroler przerwań

 

 

kontroler DMA

 

 

pamięć stałą RAM

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Z przedstawionego fragmentu dokumentacji płyty głównej wynika, że maksymalna częstotliwość, z jaką pracuje magistrala FSB, wynosi

 

 

512 MHz

 

 

400 MHz

 

 

478 MHz

 

 

533 MHz

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

W którym miejscu znajduje się nagłówek i stopka w dokumencie tekstowym Word?

 

 

Na parzystych stronach dokumentu.

 

 

Nagłówek znajduje się na początku dokumentu, natomiast stopka na końcu dokumentu.

 

 

Nagłówek jest drukowany na dolnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na górnym marginesie.

 

 

Nagłówek jest drukowany na górnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na dolnym marginesie.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Administrator sieci zastosuje tzw. Quotę dla użytkownika, w przypadku gdy chce

 

 

zwiększyć moc obliczeniową jego stacji roboczej.

 

 

zwiększyć mu prędkość transmisji danych w sieci LAN.

 

 

ograniczyć mu przydział dyskowy.

 

 

ograniczyć mu dostęp do drukarek sieciowych.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Procesor wykonuje m.in. następujące rozkazy:

 

 

move, read, goto, write, select, create, respond, recive, itp.

 

 

if, for, write, read, while, case do, switch, echo, print, itp.

 

 

pobranie danych, przetworzenie danych, przesłanie danych, zapisanie danych w pamięci ROM.

 

 

kopiowanie danych, działania na bitach (logiczne), działania arytmetyczne, skoki (rozgałęzienia) bezwarunkowe i warunkowe.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

W celu zmiany uszkodzonego modułu pamięci RAM w pierwszej kolejności należy

 

 

odłączyć zasilanie komputera.

 

 

otworzyć obudowę komputera.

 

 

zdemontować uszkodzony moduł pamięci.

 

 

wyłączyć monitor ekranowy.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Transmisja Unicast polega na tym, że:

 

 

pakiet jest kopiowany przez sieć i trafia do każdego hosta określonego w adresie. Każda maszyna chcąca otrzymywać od nadawcy takie pakiety musi to zadeklarować na routerze.

 

 

pakiet jest przesyłany do serwera, który kieruje go do hosta przeznaczenia.

 

 

pakiet jest przesyłany od jednego hosta do drugiego. Transmisja punkt-punkt.

 

 

pakiet jest rozsyłany do wszystkich hostów określonych przez adres, czyli do całej podsieci.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Zdjęcie przedstawia fragment płyty głównej, na którym cyfrą 5 oznaczono

 

 

złącze stacji dyskietek FDD.

 

 

złącza dysków twardych.

 

 

interfejsy urządzeń peryferyjnych.

 

 

złącze zasilania ATX24.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

W schematach blokowych, symbol graficzny przedstawiony na rysunku, oznacza

 

 

początek algorytmu.

 

 

wprowadzanie danych.

 

 

łącznik stronicowy.

 

 

wyprowadzanie danych.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?

 

 

192.21.140.16

 

 

192.10.255.3A

 

 

192.0.FF.FF

 

 

192.309.1.255

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Technologia CrossFire to opracowana przez firmę

 

 

NVIDIA metoda pozwalająca na zwiększenie wydajności podsystemu graficznego poprzez połączenie dwóch identycznych kart graficznych.

 

 

Intel metoda pozwalająca na zwiększenie wydajności podsystemu graficznego poprzez odciążenie procesora komputera (CPU), dzięki dodatkowemu procesorowi graficznemu (GPU) na płycie głównej.

 

 

ATI metoda pozwalająca na zwiększenie wydajności podsystemu graficznego poprzez połączenie dwóch różnych modeli kart graficznych, przy czym jedna pracuje w trybie master, a druga w trybie slave.

 

 

AMD metoda pozwalająca na zwiększenie wydajności podsystemu graficznego poprzez wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora komputera (CPU).

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Rozdzielczość monitora CRT to

 

 

liczba pikseli w pionie i poziomie np. 1024x768

 

 

sposób wyświetlania linii na ekranie np. najpierw parzyste, a później nieparzyste lub wszystkie po kolei.

 

 

długość przekątnej ekranu np. 17”

 

 

szybkość wyświetlania obrazu na ekranie np. 85Hz

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Degauss to

 

 

funkcja rozmagnesowania maski kineskopu w przypadku jej zbytniego namagnesowania.

 

 

złącze sygnałowe monitorów CRT.

 

 

norma emisji promieniowania wydzielanego przez monitor komputerowy.

 

 

złącze sygnałowe monitorów LCD.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Suma liczb szesnastkowych 4C16 + C416 zapisana w systemie dziesiętnym wynosi

 

 

273

 

 

270

 

 

271

 

 

272

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmie wartość

 

 

0

 

 

3

 

 

5

 

 

2

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Jaki przewód należy zastosować do instalacji sieci w pomieszczeniach, w których występują silne pola zakłócające?

 

 

Koncentryczny z transmisją szerokopasmową.

 

 

Koncentryczny z transmisją w paśmie podstawowym.

 

 

Typu skrętka.

 

 

Ekranowy

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Szkodliwe samoreplikujące się programy komputerowe wykorzystujące luki w systemie operacyjnym, które potrafią uzupełniać i zmieniać swoją funkcjonalność to

 

 

trojany.

 

 

rootkity.

 

 

robaki.

 

 

wirusy.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Do budowy monitorów LCD wykorzystuje się m.in. polaryzatory. Jeżeli światło przepuścimy przez dwa filtry polaryzujące (rys.), których płaszczyzny polaryzacji ustawione są do siebie pod kątem prostym to uzyskamy

 

 

częściowe wytłumienie fali świetlnej (30%).

 

 

całkowite wytłumienie fali świetlnej.

 

 

częściowe wytłumienie fali świetlnej (50%).

 

 

całkowite przepuszczenie fali świetlnej.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?

 

 

RAID-2

 

 

RAID-0

 

 

RAID-1

 

 

RAID-5

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Adres IP 191.250.3.4 należy do

 

 

klasy A

 

 

Klasy B

 

 

Klasy C

 

 

Klasy D

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Na fotografi pogazano gniazdo procesora typu:

 

 

Socket LGA 775

 

 

Socket 754

 

 

Socket 7

 

 

Slot 1

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Na zdjęciu przedstawiono gniazda USB podłączane do płyty głównej komputera PC. Przewód koloru czerwonego to

 

 

GND (masa).

 

 

transmisja danych D (minus).

 

 

zasilanie 5 V (maks. 0,5 A).

 

 

transmisja danych D (plus).

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Zapoznaj się z powyższym opisem i odpowiedz, dlaczego użytkownik komputera nie może zapisać danych na dysk sieciowy?

 

 

Na serwerze są źle zdefiniowane uprawnienia w udostępnianiu dysku.

 

 

Konto użytkownika zostało zblokowane przez Administratora serwera.

 

 

Użytkownik w czasie logowania podał złe hasło.

 

 

Na serwerze są źle zdefiniowane zabezpieczenia NTFS.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami

 

 

helów

 

 

bitów

 

 

dekad

 

 

oktetów

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej:

 

 

A adresu zmiennej K.

 

 

A typu Char obiektu K.

 

 

K adresu obiektu A.

 

 

K wartość zmiennej A.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza

 

 

D-SUB

 

 

PCMCIA

 

 

BNC

 

 

USB

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Multipleksowana magistrala danych i adresowa oznacza, że

 

 

część linii magistrali adresowej jest jednocześnie liniami magistrali danych i tymi samymi liniami są przesyłane na zmianę zarówno adresy, jak i dane.

 

 

linie magistrali adresowej nie mogą być jednocześnie liniami magistrali danych i tymi samymi liniami nie mogą być przesyłane na zmianę zarówno adresy, jak i dane.

 

 

zarówno magistrala danych jak i adresowa są taktowane wielokrotnością częstotliwości procesora.

 

 

zarówno magistrala danych jak i adresowa są taktowane wielokrotnością częstotliwości magistrali sterującej.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Który z formatów służy do przechowywania materiałów w jakości HD?

 

 

AAC

 

 

MKV

 

 

AVI

 

 

WMA

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.C Odp.DWybierz

 

Ile linii sygnałowych wykorzystuje Interfejs RS-232C?

 

 

12

 

 

4

 

 

9

 

 

25

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania