SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2009.01.csv

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Koprocesor (Floating Point Unit) w komputerze służy do wykonywania

 

 

podprogramów.

 

 

operacji na liczbach całkowitych.

 

 

operacji na liczbach naturalnych.

 

 

operacji zmiennoprzecinkowych.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?

 

 

A.

 

 

B.

 

 

C,

 

 

D.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Indeksowanie tablic w C++ zaczyna się od

 

 

zera.

 

 

końca.

 

 

dwóch.

 

 

jedynki.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z przeprowadzonego testu

 

 

czasu oczekiwania pamięci.

 

 

czasu dostępu do dysku twardego.

 

 

czasu dostępu do napędu optycznego.

 

 

czasu opróżniania buforu systemowego.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków?

 

 

Jeden.

 

 

Dwa niezależne.

 

 

Jeden,a w nim zagnieżdżony drugi.

 

 

Ilość jest uzależniona od wprowadzanych wartości zmiennej a.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W którym miejscu znajduje się nagłówek i stopka w dokumencie tekstowym Word?

 

 

Nagłówek jest drukowany na górnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na dolnym marginesie.

 

 

Nagłówek jest drukowany na dolnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na górnym marginesie.

 

 

Nagłówek znajduje się na początku dokumentu, natomiast stopka na końcu dokumentu.

 

 

Na parzystych stronach dokumentu.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++.Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu?

 

 

6

 

 

7

 

 

10

 

 

13

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Pamięć podręczna określana jest nazwą

 

 

Chipset

 

 

Cache

 

 

EIDE

 

 

VLB

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

System umożliwiający przetłumaczenie nazwy komputera na adres IP w sieci to

 

 

ARP

 

 

DNS

 

 

ICMP

 

 

NetBEUI

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Odwrotnością bezstratnej kompresji danych jest

 

 

archiwizacja.

 

 

dekompresja.

 

 

prekompresja.

 

 

pakowanie danych.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Pamięci DDR2 zasilane są napięciem

 

 

1,0 V

 

 

1,4 V

 

 

1,8 V

 

 

2,5 V

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Skrót MAN oznacza sieć

 

 

miejską.

 

 

lokalną.

 

 

rozległą.

 

 

bezprzewodową.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Cookie nazywa się plik

 

 

graficzny przechowujący obraz witryny sieci Web.

 

 

tekstowy, z którego korzystają wszystkie witryny sieci.

 

 

graficzny, z którego korzystają wszystkie witryny sieci.

 

 

tekstowy, przechowujący informacje dla danej witryny sieci Web.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za

 

 

rodzaj interfejsu dyskowego.

 

 

prędkość obrotową dysku.

 

 

napięcie zasilania silnika.

 

 

tryb pracy dysku.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Ile gwiazdek wydrukuje się po użyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal?

 

 

1

 

 

4

 

 

7

 

 

25

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Robak komputerowy to program, który

 

 

ma zdolność samoreplikacji.

 

 

potrzebuje programu nosiciela.

 

 

uaktywnia się, gdy nadejdzie odpowiednia data.

 

 

uruchamia się, gdy użytkownik zainfekowanego komputera uruchomi jakiś program.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Drugi monitor CRT podłączony do zestawu komputerowego służy do

 

 

kalibracji danych.

 

 

przetwarzania danych.

 

 

wyprowadzania informacji.

 

 

przechowywania informacji.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Jaki pierwszy znak w nazwie pliku w systemie Windows oznacza plik tymczasowy?

 

 

#

 

 

*

 

 

~

 

 

&

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Przedstawiony symbol odnosi się do urządzeń

 

 

USB

 

 

LPT

 

 

SCSI

 

 

IEEE-1394

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Architektura fizyczna sieci, zwana inaczej topologią fizyczną sieci komputerowych określa

 

 

sposób połączenia ze sobą komputerów.

 

 

standardy komunikacyjne sieci komputerowych.

 

 

wzajemną komunikację komputerów pomiędzy sobą.

 

 

przekaz informacji pomiędzy protokołami sieciowymi modelu OSI.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, natomiast między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej

 

 

0,8 m

 

 

1,0 m

 

 

1,5 m

 

 

2,0 m

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W czasie uruchamiania (krótko po teście POST) komputer zawiesza się. Co może być przyczyną takiej usterki?

 

 

Zbyt dużo ikon na pulpicie.

 

 

Źle skonfigurowana drukarka.

 

 

Brak podłączonej myszki komputerowej.

 

 

Niewłaściwe napięcie zasilania procesora.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku

 

 

zakończenia.

 

 

operacyjnym.

 

 

warunkowym.

 

 

wejścia-wyjścia.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Po każdej godzinie pracy pracownikowi wykorzystującemu monitor ekranowy należy zapewnić przerwę trwającą co najmniej

 

 

3 minuty

 

 

5 minut

 

 

10 minut

 

 

20 minut

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera

 

 

dwie operacje wyprowadzenia wyniku i jedną operację warunkową.

 

 

trzy operacje wprowadzenia danych i dwie operacje warunkowe.

 

 

trzy operacje wyprowadzenia wyniku i dwie operacje warunkowe.

 

 

dwie operacje wprowadzenia danych i jedną operację warunkową.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Na płycie głównej pokazanej na schemacie, moduły pamięci RAM można zainstalować w gnieździe oznaczonym cyfrą

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W systemie operacyjnym Linux archiwizację danych wykonuje się poleceniem

 

 

tar

 

 

rpm

 

 

cmd

 

 

chmod

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W grafice komputerowej jednostka dpi (ang. dots per inch) jest parametrem

 

 

jasności.

 

 

rozdzielczości.

 

 

intensywności kolorów.

 

 

rozmiarów pliku graficznego.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W przypadku monitorów kineskopowych, czynnikami fizycznymi wprowadzanymi do środowiska pracy są czynniki mikroklimatyczne oraz emisja energii elekromagnetycznej: pola elektryczne i magnetyczne, promieniowanie miękkie X oraz promieniowanie

 

 

alfa.

 

 

beta.

 

 

słoneczne.

 

 

ultrafioletowe i podczerwone.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Rysunek przedstawia wejście typu

 

 

USB

 

 

LPT

 

 

COM

 

 

FireWire

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Komentarze umieszczone w tekście programu komputerowego służą na przykład do

 

 

podziału programu na strony.

 

 

dołączania innych programów.

 

 

uruchamiania fragmentów programu.

 

 

wyjaśnienia działania fragmentów programu.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Na zdjęciu przedstawiono kość pamięci

 

 

RIMM

 

 

SIMM

 

 

SDRAM

 

 

RAMBUS

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Rysunek przedstawia topologię

 

 

siatki.

 

 

gwiazdy.

 

 

magistrali.

 

 

pierścienia.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Wskaż środek ochrony podstawowej podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną.

 

 

Obniżenie napięcia do wartości bezpiecznej.

 

 

Separacja galwaniczna odbiorników.

 

 

Izolacja części czynnych narzędzi.

 

 

Wyłącznik różnicowoprądowy.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

W zmiennej ma być przechowywana informacja w postaci liczbowej o numerze dnia w danym miesiącu. Który z typów w języku Pascal należy zastosować, aby kompilator zarezerwował najmniejszą ilość pamięci?

 

 

Char

 

 

Byte

 

 

Real

 

 

Integer

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Z jaką najniższą efektywną częstotliwością taktowania mogą współpracować pamięci DDR2?

 

 

800 MHz

 

 

533 MHz

 

 

333 MHz

 

 

233 MHz

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Jakie mogą być typy partycji dyskowych w systemie operacyjnym Windows?

 

 

Podstawowa, rozszerzona oraz dysk logiczny.

 

 

Dodatkowa, rozszerzona, wymiany oraz dysk logiczny.

 

 

Podstawowa, rozszerzona, wymiany, dodatkowa.

 

 

Dodatkowa, podstawowa, rozszerzona, wymiany oraz dysk logiczny.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Na rysunku przedstawiono wycinek bazy danych programu Access. Strzałkami oznaczono:

 

 

pole, formularz, rekord.

 

 

raport, nazwa pola, pole.

 

 

pole, nazwa pola, rekord.

 

 

formularz, nazwa pola, pole.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Numer (adres) IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami

 

 

bitów.

 

 

helów.

 

 

dekad.

 

 

oktetów.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Definiowanie struktury (rekordu) w języku C++ zaczyna się od słowa kluczowego

 

 

struct

 

 

type_struct

 

 

nazwa_struct

 

 

type_nazwa_struct

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Sposób łączenia danych pomiędzy tabelami w bazie danych Access określają

 

 

filtry.

 

 

makra.

 

 

relacje.

 

 

rekordy.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Ile dział elektronowych posiada matryca LCD?

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

 

0

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Wyrównanie tekstu do prawego i lewego marginesu nazywa się

 

 

interlinią.

 

 

wersalikiem.

 

 

kapitalikiem.

 

 

justowaniem.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Który z podanych adresów e-mail nie jest poprawny?

 

 

wk@onet.pl

 

 

kasia@gmail.com

 

 

Michał@firma@edu.pl

 

 

grazyna_osiak@poczta.fm

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Pracownik serwisu komputerowego uległ porażeniu prądem elektrycznym. Pierwsza czynność, którą należy wykonać to

 

 

przeprowadzenie masażu serca.

 

 

ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

 

 

podanie poszkodowanemu mocnych środków przeciwbólowych.

 

 

uwolnienie poszkodowanego spod działania prądu elektrycznego.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Wartość liczby 1101 0100 0111B w kodzie szesnastkowym wynosi

 

 

C27HEX

 

 

D43HEX

 

 

C47HEX

 

 

D47HEX

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Do zapisu algorytmu w postaci schematu blokowego używa się różnych figur geometrycznych. Jak nazywa się blok przedstawiony na rysunku?

 

 

Decyzyjny.

 

 

Wejściowy.

 

 

Operacyjny.

 

 

Warunkowy.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Podczas montażu sieci komputerowej, przy wierceniu otworów w ścianach, nie należy używać

 

 

ubrania roboczego.

 

 

rękawic skórzanych.

 

 

okularów ochronnych.

 

 

obuwia roboczego.

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Pamięć nieulotna, elektrycznie kasowana i programowana określana jest skrótem

 

 

IDE

 

 

ROM

 

 

RAM

 

 

EEPROM

 

PytanieOdp.AOdp.BOdp.COdp.DWybierz

 

Które zadanie spełnia system informatyczny?

 

 

Przetwarzanie danych.

 

 

Sterowanie monitorem CRT.

 

 

Zabezpieczanie przed wirusami.

 

 

Kontrola pracy oprogramowania diagnostycznego.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania