SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2008.06.Y.csv

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Plik szyfrowany przez użytkownika za pomocą systemu NTFS 5.0 jest każdorazowo automatycznie szyfrowany podczas

 

 

wysyłania go pocztą e-mail

 

 

kopiowania go przez sieć

 

 

zapisywania go na dysku

 

 

odczytywania go przez innego użytkownika

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Pewna liczba dziesiętna zapisana jest heksadecymalnie: AB Wskaż postać tej liczby w systemie binarnym

 

 

10111010

 

 

10101011

 

 

11111111

 

 

1010101

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (podstawową) zapewnia się przez zastosowanie

 

 

izolacji części czynnych

 

 

separacji elektrycznej

 

 

nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych

 

 

izolowania stanowiska komputerowego

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Pozycja ciała utrzymana przez dłuższy czas podczas pracy z komputerem może powodować zmęczenie, ból rąk, szyi i pleców oraz odczuwalne po latach zmiany w obrębie kręgosłupa, ścięgien i mięśni. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych dolegliwości, należy

 

 

kontrolować i poprawiać pozycję ciała przy pracy

 

 

kontrolować tempo pracy

 

 

czas pracy przy komputerze ograniczyć do 30% zmiany roboczej

 

 

wydłużyć czas jednej przerwy do godziny

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Włączenie usługi „Udostępniania połączenia internetowego” w systemie Windowa uruchamia automatyczne nadawanie adresów IP dla komputerów (hostów) z niej korzystających. W tym celu wykorzystywana jest usługa

 

 

NFS

 

 

WINS

 

 

DHCP

 

 

DNS

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Liczbami 25 i 27, na przedstawionej płycie głównej komputera, oznaczono złącza

 

 

LPT

 

 

PS 2

 

 

RS 232

 

 

USB

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami http i HTTPS, brama internetowa musi przepuszczać ruch na portach

 

 

90 i 434

 

 

80 i 434

 

 

80 i 443

 

 

90 i 443

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Zrzut ekranu przedstawia efekt polecenia arp –a. Jak należy zinterpretować tę informację?

 

 

Host nie ma połączenia z Internetem

 

 

Adres fizyczny hosta jest błędny

 

 

Komputerowi przypisano błędny adres IP

 

 

Brak bieżących wpisów protokołu ARP

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI. Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym

 

 

200 MB/s

 

 

320 MB/s

 

 

132 MB/s

 

 

320 GB/s

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Numer IP przypisany komputerowi umożliwia odbiorcy pakietu IP rozróżnienie identyfikatorów

 

 

hosta i bramy

 

 

sieci i bramy

 

 

hosta i rutera

 

 

sieci i hosta

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Jaki program powinien wykorzystać dział kadr przedsiębiorstwa do przetwarzania danych osobowych pracowników?

 

 

edukacyjny

 

 

bazodanowy

 

 

edytor tekstu

 

 

komunikacyjny

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Komputer przenośne są z reguły wyposażone w bezprzewodowe sieci LAN. Ograniczenia ich użytkowania dotyczą emisji fal radiowych mogących zakłócić działanie innych, ważnych dla bezpieczeństwa, urządzeń

 

 

w mieszkaniu

 

 

w pociągu

 

 

w biurze

 

 

w samolocie

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na

 

 

zdefiniowaniu najprostszych procedur i stworzeniu na ich podstawie ogólnego rozwiązania

 

 

tworzeniu prostych procedur bibliotecznych

 

 

opracowaniu ogólnego planu rozwiązania problemu, który w każdym kolejnym etapie jest uściślany

 

 

programowaniu od szczegółu do ogółu

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

W kodzie źródłowym programu zastosowano procedurę z parametrami formalnymi. W momencie wywołania procedury następuje przekazywanie parametrów przez

 

 

zmienną

 

 

wartość

 

 

parametr zaktualizowany

 

 

wartość i zmienną

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

 

 

AGP

 

 

PCI

 

 

ISA

 

 

EISA

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Symbol graficzny instrukcji warunkowej posiada

 

 

tylko wyjście

 

 

tylko wejście

 

 

jedno wejście i dwa wyjścia

 

 

jedno wejście i jedno wyjście

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia

 

 

Pamięć ROM karty graficznej

 

 

Przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM

 

 

Pamięć RAM karty graficznej

 

 

Przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Blok funkcjonalny oznaczony DSP w zamieszczonym schemacie blokowym to

 

 

przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM

 

 

bufor RAM

 

 

przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM

 

 

mikroprocesor karty dźwiękowej

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Oprogramowanie antywirusowe może skutecznie chronić komputer. Ważne jest, aby wybrać opcję uruchamiania programu wraz z komputerem oraz opcję

 

 

automatycznego odłączenia od sieci w przypadku infekcji

 

 

Skanowania ostatnio używanych programów

 

 

automatycznego kasowania zainfekowanych plików

 

 

monitorowania w czasie rzeczywistym (skanowania w tle)

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

18. Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej

 

 

A typu Char obiektu K

 

 

A adresu zmiennej K

 

 

K adresu obiektu A

 

 

K wartości zmiennej A

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Usługa Windows XP Professional “Mostek sieciowy” pozwala na łączenie ze sobą

 

 

klienta z serwerem

 

 

dwóch komputerów

 

 

roboczych stacji bezdyskowych

 

 

segmentów sieci LAN

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Polecenie tracert to narzędzie diagnostyczne, które ustala

 

 

poprawność konfiguracji protokołu TCP/IP

 

 

sprawność połączenia przy użyciu protokołu IPX/SPX

 

 

ścieżkę do lokalizacji docelowej

 

 

możliwość diagnozowania infrastruktury systemu DNS

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Jak należy wpisać w formule arkusza kalkulacyjnego adres komórki B3, żeby przy kopiowaniu te formuły w dowolne miejsce arkusza adres komórki B3 pozostał niezmieniony

 

 

$B$3

 

 

B3

 

 

B$3

 

 

$B3

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Symbol przedstawia blok

 

 

wywołanie programu

 

 

operację obliczeń na danych wejściowych

 

 

komentarz Wejścia/Wyjścia

 

 

instrukcji Wejścia/Wyjścia

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Szerokość magistrali pamięci DDR SDRAM wynosi

 

 

32 bity

 

 

72 bity

 

 

36 bitów

 

 

64 bity

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Specyfikacja pracy firm wymaga posługiwania się systemami plików charakteryzujących się dużym bezpieczeństwem i możliwością szyfrowania danych. W tym celu należy zastosować system operacyjny Windows:

 

 

NC

 

 

2000/XP

 

 

NTSC

 

 

Server

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Niewłaściwe podłączenie taśmy sygnałowej do napędu dyskietek spowoduje

 

 

problemy z uruchomieniem komputera

 

 

trwałe uszkodzenie napędu

 

 

błędy w zapisie na dyskietce

 

 

niemożność pracy z napędem

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

W pracy banków stosuje się złożony system informatyczny działający na bazie serwera

 

 

DTP

 

 

FTP

 

 

SMTP

 

 

SQL

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Zapis warunku (x > 0) lub (x < 100), przedstawionego w skrzynce decyzyjne, będzie miał w języku Pascal postać

 

 

If (x > 0) MOD (x < 100) Then

 

 

If (x > 0) AND (x < 100) Then

 

 

If (x > 0) NOT (x < 100) Then

 

 

If (x > 0) OR (x < 100) Then

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

W ramce zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona

 

 

warunkiem zawsze spełnionym

 

 

zbiorem warunków, które mogą być spełnione

 

 

konkretnym warunkiem złożonym

 

 

wielokrotnie zagnieżdżoną instrukcją Case

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Firma zamierza zastosować karty inteligentne z obsługą szyfrowania do takich zadań, jak: uwierzytelnianie klienta, logowanie do domeny Windows, podpisywanie kodu i zabezpieczenie poczty e-mail. Zadania te może spełnić system operacyjny Windows

 

 

XP Professional

 

 

95/98

 

 

NTSC Pro

 

 

NT Pro

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wartość posiada pojedynczy klaster dysku ?

 

 

1 972 kB

 

 

4 kB

 

 

2 140 kB

 

 

8 kB

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Przy pomocy taśmy 60-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera

 

 

napędy ATAPI

 

 

tylko dyski SCSI

 

 

tylko dyski EIDE

 

 

wszystkie urządzenia SCSI

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Jeżeli w systemie operacyjnym komputera zainstaluje się program nazywany Trojanem, to spowoduje on

 

 

wykonywanie niepożądanych działań poza kontrolą użytkownika

 

 

ochronę systemy operacyjnego przed działaniem wirusów

 

 

wspomaganie działania użytkownika

 

 

optymalizację działania systemu operacyjnego

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?

 

 

RAID-2

 

 

RAID-0

 

 

RAID-1

 

 

RAID-5

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Z przedstawionego fragmentu dokumentacji płyty głównej wynika, że maksymalna częstotliwość, z jaką pracuje magistrala FSB, wynosi

 

 

478 MHz

 

 

512 MHz

 

 

533 MHz

 

 

400 MHz

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmie wartość

 

 

0

 

 

5

 

 

3

 

 

2

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Zamieszczony algorytm przedstawia strukturę sterującą instrukcji pętli

 

 

For – Do – To

 

 

Repeat – Until

 

 

While – Do

 

 

For – Downto - Do

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Pewna liczba zapisana jest w systemie binarnym następująco: 10101010. Wskaż postać tej liczby zapisaną heksadecymalnie

 

 

BB

 

 

AA

 

 

CC

 

 

DD

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Aby wymienić urządzenie w systemie komputerowym, kabel zasilający należy odłączyć:

 

 

po odłączeniu kabla sygnałowego

 

 

po zdjęciu obudowy

 

 

przed rozpoczęciem prac demontażowych

 

 

po usunięciu ładunków statycznych z urządzenia

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Na zdjęciu przedstawiono kartę (uwaga: to pytanie może być niejednoznaczne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Wynikiem wykonania wrażenia w języku programowania Pascal dla zmiennej 'a=2.5' jest

 

 

0

 

 

True

 

 

5

 

 

False

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Przedstawiony fragment kodu źródłowego

 

 

deklaruje koniec programu procedurą main()

 

 

definiuje najprostszą postać deklaracji funkcji bibliotecznych programu w C++

 

 

deklaruje początek programu procedurą main()

 

 

definiuje funkcję main(), która niema argumentów i nie ma zadań do wykonania

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

W trybie wielozadaniowości z wywłaszczeniem zawieszony program

 

 

nie może zawiesić systemu operacyjnego

 

 

zawiesić cały system operacyjny

 

 

nie pozwoli usunąć się z pamięci operacyjnej

 

 

zablokuje pracę wszystkich innych programów

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Programowanie w językach wysokiego poziomu wiąże się z częstym podejmowaniem wielu decyzji. W związku z tym w programie źródłowym języka Pascal należy zastosować instrukcję

 

 

For wartość_początkowa To wartość_końcowa Do

 

 

While warunek Do

 

 

Case wyrażenie Of

 

 

Repeat Until

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Zamieszczony schemat przedstawia

 

 

demultiplekser

 

 

mieszacz

 

 

konwerter

 

 

multiplekser

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Przy pomocy taśmy 34-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera

 

 

dyski ATA

 

 

dyski SCSI

 

 

napęd dyskietek 3,5 lub 5 1/4 cala

 

 

napędy DVD

 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Niektóre systemy operacyjne są wielodostępne (multiuser). Systemy takie

 

 

równocześnie wykonują wiele programów (zadań)

 

 

oprócz wielozadaniowości z wywłaszczeniem realizują funkcję przydzielania czas użytkownikom

 

 

sterują układem (klastrem) niezależnych komputerów

 

 

stosowane są głównie w przemyśle i systemach sterowania

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Zdjęcie przedstawia płytę główną komputera. Strzałką oznaczono

 

 

gniazdo zasilania do płyty ATX

 

 

gniazdo zasilania do płyty AT

 

 

połączenie do dysku SCSI

 

 

połączenie do dysku IDE

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp A:Odp B:Odp C:Odp DWybierz

 

Na zdjęciu przedstawiono kartę (uwaga- to pytanie może być niejednoznaczne)

 

 

Graficzną AGP

 

 

Graficzną PCI

 

 

Telewizyjną PCI Express

 

 

Telewizyjną EISA

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania