SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2008.01.X.csv

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Odzież robocza pracownika serwisu komputerowego powinna być

 

 

antystatyczna

 

 

elektrostatyczna

 

 

elektroizolacyjna

 

 

magnetostatyczna

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Liczba FFFF16 w systemie dwójkowym ma postać

 

 

11 111 111 111 111 100

 

 

11 110 000 000 001 100

 

 

100 000 000 001 112

 

 

0000 0000 0000 00002

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Do bezpiecznego i zdalnego administrowania serwerem z systemem Linux, poprzez zwykłe połączenie z siecią Internet, należy używać protokołu

 

 

WWW

 

 

Telnet

 

 

SSH

 

 

FTP

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Komputer ma dostęp do Internetu poprzez sieć lokalną. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.wp.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu IP np. 212.77.100.101 pozwala otworzyć tę stronę. Co może być tego przyczyną?

 

 

Brak serwera DNS.

 

 

Brak adresu bramy.

 

 

Brak serwera WINS.

 

 

Brak serwera PROXY.

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Adres IP urządzenia umożliwiającego innym komputerom w sieci lokalnej dostęp do Internetu, to adres

 

 

DNS

 

 

WINS

 

 

proxy

 

 

bramy (routera)

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest oznaczany symbolem

 

 

CMY

 

 

HSB

 

 

HLS

 

 

RGB

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę

 

 

1

 

 

4

 

 

24

 

 

120

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej?

 

 

Główny rekord rozruchowy SO.

 

 

Fizyczny adres karty sieciowej.

 

 

Bloki pamięci górnej komputera IBM/PC.

 

 

Usługę związaną z tłumaczeniem nazw domeny.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Na podstawie informacji z „Właściwości systemu”(patrz obrazek) można wywnioskować, że na komputerze jest zainstalowana fizycznie pamięć RAM o pojemności

 

 

523MB

 

 

512MB

 

 

256MB

 

 

128MB

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W schematach blokowych, symbol graficzny przedstawiony na rysunku, oznacza

 

 

łącznik stronicowy

 

 

początek algorytmu

 

 

wprowadzanie danych

 

 

wyprowadzanie danych.

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na

 

 

komunikowanie się z drukarką.

 

 

usuwanie zmiennych dynamicznych.

 

 

przypisanie parametrom wartości typu rzeczywistego.

 

 

modyfikowanie wartości zmiennych znajdujących się poza tą funkcją.

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?

 

 

Static

 

 

Volatile

 

 

Constant

 

 

Protected

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Manager bootowania, który pozwala na wybór systemu operacyjnego Linux do uruchomienia to

 

 

Ranish Partition Manager

 

 

Smart Boot Manager

 

 

Boot Magic

 

 

Grub

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Jaką liczbę adresów urządzeń sieciowych zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej C w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?

 

 

100

 

 

200

 

 

254

 

 

256

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Do połączenia kamery cyfrowej posiadającej interfejs IEEE 1394 (FireWire), z komputerem stosuje się kabel z wtyczką przedstawioną na zdjęciu :

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Przed przystąpieniem do wymiany dysku twardego w komputerze należy

 

 

odłączyć urządzenia zewnętrzne

 

 

odłączyć zasilanie komputera

 

 

zdemontować zasilacz

 

 

wyjąć pamięć RAM.

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?

 

 

RAID-O

 

 

RAID-1

 

 

RAID-2

 

 

RAID-5

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Przedstawiony fragment programu w języku Pascal zawiera

 

 

pętlę warunkową

 

 

instrukcję wyboru.

 

 

instrukcję warunkową.

 

 

instrukcję porównania.

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Jaki program powinien wykorzystać dział kadr przedsiębiorstwa do przetwarzania danych osobowych pracowników?

 

 

Edukacyjny.

 

 

Bazodanowy.

 

 

Edytor tekstu.

 

 

Komunikacyjny.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Przedstawiony symbol graficzny, jest stosowany w zapisie algorytmów do

 

 

obliczania długości wejściowego łańcucha znaków

 

 

podjęcia decyzji, czy program ma zakończyć działanie.

 

 

wprowadzania wartości określonych zmiennych z klawiatury

 

 

wywołania funkcji właściwej, zdefiniowanej przez programistę

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Do gaszenia pożaru sprzętu komputerowego, będącego pod napięciem, nie należy używać środka gaśniczego:

 

 

proszku gaśniczego.

 

 

dwutlenku węgla

 

 

halonu

 

 

wody

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera

 

 

liczbę rozkazów wykonanych przez procesor do danego momentu.

 

 

liczbę rozkazów pozostałych do wykonania do końca programu.

 

 

adres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny.

 

 

liczbę cykli zegara liczoną od początku pracy programu.

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Jak należy wpisać w formule arkusza kalkulacyjnego adres komórki B3, żeby przy kopiowaniu tej formuły w dowolne miejsce arkusza adres komórki B3 pozostał niezmieniony?

 

 

B3

 

 

$B3

 

 

B$3

 

 

$B$3

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?

 

 

192. 21.140.16

 

 

192.10.255.3A

 

 

192.309.1.255

 

 

192.0.FF.FF

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza ilość

 

 

punktów na cal

 

 

ścieżek na cal

 

 

pikseli na mm

 

 

linii na cal

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?

 

 

LPT

 

 

USB

 

 

PS/2

 

 

RS232

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Symbol umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia jest oznaczeniem

 

 

izolacji roboczej

 

 

izolacji dodatkowej.

 

 

separacji obwodów urządzenia

 

 

zabezpieczenia różnicowo-prądowego

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Na zdjęciu, strzałką wskazano gniazdo interfejsu

 

 

COM

 

 

FDD

 

 

IDE

 

 

LPT

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Liczba 25710 to

 

 

1 000 000 012

 

 

100 000 002

 

 

FF16

 

 

F016

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Urządzenie ADSL służy do uzyskania połączenia

 

 

radiowego.

 

 

satelitarnego.

 

 

cyfrowego symetrycznego.

 

 

cyfrowego asymetrycznego.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Przedstawiony schemat blokowy zawiera

 

 

JEDEN BLOK DECYZYJNY

 

 

JEDEN BLOK OPERACYJNY

 

 

DWA BLOKI WARUNKOWE

 

 

JEDEN BLOK WEJ-WYJ

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Podczas wymiany modułów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne należy

 

 

używać opasek antystatycznych

 

 

założyć rękawice ochronne.

 

 

założyć okulary ochronne

 

 

osłonić twarz.

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W języku programowania C/C++ warunek instrukcji if (x<-5 || x>2) x++ jest spełniony dla wartości zmiennej x równej

 

 

3

 

 

2

 

 

-1

 

 

-4

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?

 

 

Pętli

 

 

Wyboru

 

 

Warunkową

 

 

Skoku

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Jaka drukarka powinna być zastosowana w dziale sprzedaży hurtowni materiałów budowlanych do drukowania faktur na papierze samokopiującym, tak aby uzyskać na nim kopie wydruku?

 

 

igłowa

 

 

laserowa

 

 

atramentowa

 

 

sublimacyjna

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Na podstawie nazw sygnałów sterujących określ funkcję podzespołu komputera oznaczonego na rysunku symbolem X.

 

 

Układ generatorów programowalnych.

 

 

Zegar czasu rzeczywistego.

 

 

Kontroler przerwań

 

 

Kontroler DMA.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Instrukcje oznaczone literami X i Y w algorytmie znajdowania wartości średniej dodatnich elementów 10-cio elementowej tablicy liczb T[ ] to

 

 

X: i=i+1, Y: n=n+1

 

 

X: n=n+1, Y: i=i+1

 

 

X: n=n-1, Y: i=i+1

 

 

X: i=i+1, Y: n=n-1

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W języku programowania C/C++ do organizacji pętli stosuje się instrukcję

 

 

break

 

 

switch

 

 

if...else

 

 

do...while

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych.

 

 

Mikrofale

 

 

Fale radiowe

 

 

Kabel światłowodowy.

 

 

Czteroparowy kabel kat. 5.

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Jeżeli w systemie operacyjnym komputera zainstaluje się program nazywany Trojanem, to spowoduje on

 

 

wykonywanie niepożądanych działań poza kontrolą użytkownika.

 

 

ochronę systemu operacyjnego przed działaniem wirusów.

 

 

optymalizację działania systemu operacyjnego

 

 

wspomaganie działania użytkownika

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Nazwa PIO Mode dotyczy trybu pracy

 

 

pamięci

 

 

modemu

 

 

kanału IDE

 

 

napędu FDD

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?

 

 

CPU

 

 

RAM

 

 

ROM

 

 

I/0

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się

 

 

konsolidator.

 

 

kompilator.

 

 

debugger.

 

 

edytor.

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Komputer z bezpośrednim dostępem do Internetu, wykorzystywany w codziennej pracy sekretariatu, powinien mieć zainstalowany program

 

 

antywirusowy

 

 

antyadwerowy.

 

 

antywirusowy i firewall.

 

 

antyadwerowy lub firewall.

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?

 

 

Pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie.

 

 

Zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy.

 

 

Klasa jest częścią składową obiektu.

 

 

Obiekt jest reprezentantem klasy.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Na zdjęciu przedstawiono gniazda należące do karty

 

 

SIECIOWEJ

 

 

TELEWIZYJNEJ

 

 

DŹWIĘKOWEJ

 

 

FAKSMODEMOWEJ

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji

 

 

GNU

 

 

MOLP

 

 

shareware

 

 

komercyjnej.

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

W wyniku realizacji algorytmu otrzyma się

 

 

liczbę elementów tablicy

 

 

wartość minimalną tablicy.

 

 

wartość maksymalną tablicy

 

 

wartość średnią elementów tablicy.

 

Pytanieodp Aodp Bodp Codp DWybierz

 

Nieprzytomną osobę porażoną prądem elektrycznym, u której stwierdzono prawidłowe oddychanie, należy ułożyć

 

 

na plecach

 

 

na brzuchu

 

 

w pozycji półsiedzącej

 

 

w pozycji bocznej ustalonej

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania