SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2007.06.Y.csv

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Karta sieciowa standardu Fast Ethernet pozwala na transfer danych z maksymalną szybkością

 

 

100 MB/s

 

 

100 Mbps

 

 

10 MB/s

 

 

10 Mbps

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Utworzenie formuły w arkuszu kalkulacyjnym odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki wymaga zastosowania adresowania

 

 

automatycznego

 

 

bezwzględnego.

 

 

standardowego.

 

 

względnego.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G

 

 

nie można zainstalować karty graficznej.

 

 

można zainstalować kartę graficzną ze złączem AGP

 

 

można zainstalować kartę graficzną ze złączem ISA

 

 

można zainstalować kartę graficzną ze złączem PCI-Express

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Porażonego prądem elektrycznym, który jest nieprzytomny i oddycha należy ułożyć

 

 

na boku i rozluźnić ubranie.

 

 

na wznak i rozluźnić ubranie.

 

 

na brzuchu i stale obserwować.

 

 

na wznak i rozpocząć akcję sztucznego oddychania.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Strzałką oznaczono

 

 

procesor z umocowanym radiatorem.

 

 

chip wbudowanej karty graficznej.

 

 

kontroler mostka północnego z umocowanym radiatorem.

 

 

kontroler mostka południowego.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 4116. Wskaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym.

 

 

65

 

 

75

 

 

81

 

 

91

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono

 

 

pamięć Cache

 

 

kontroler DMA

 

 

kontroler przerwań

 

 

pamięć stałą ROM

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie obrazu większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99

 

 

ulegnie uszkodzeniu

 

 

nie wyłączy się, będzie wyświetlał czarny obraz.

 

 

nie wyłączy się, będzie wyświetlał jedynie część obrazu.

 

 

przejdzie w stan uśpienia lub pojawi się okno informacyjne z komunikatem.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Graficzną ilustracją danych liczbowych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym jest

 

 

zaznaczony wiersz.

 

 

wykres słupkowy.

 

 

komórka.

 

 

kolumna.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Wykonanie komend spowoduje zapamiętanie w zmiennej WYNIK wartości

 

 

0

 

 

10

 

 

100

 

 

101

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Najlepsze zabezpieczenie komputera przed wirusami stanowi zainstalowanie

 

 

zapory FireWall.

 

 

hasła dla BIOS-u.

 

 

skanera antywirusowego.

 

 

licencjonowanego systemu operacyjnego.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Szkodliwe substancje chemiczne emitowane są podczas pracy drukarki

 

 

igłowej.

 

 

laserowej.

 

 

atramentowej.

 

 

sublimacyjnej.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

W dokumentacji opisano system plików

 

 

FAT32

 

 

NTFS

 

 

EXT4

 

 

FAT

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?

 

 

2 złącza ISA, 3 złącza PCI, 4 złącza pamięci DIMM

 

 

2 złącza ISA, 4 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM

 

 

3 złącza ISA, 4 złącza PCI, 2 złącza pamięci DIMM

 

 

4 złącza ISA, 2 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Jaką funkcję pełnią elementy Tr1 i Tr2 widoczne na schemacie przedstawiającym kartę sieciową Ethernet?

 

 

Sygnalizują za pomocą dźwięku aktywność karty sieciowej.

 

 

Zapewniają szyfrowanie i deszyfrowanie danych przesyłanych przez sieć.

 

 

Sygnalizują za pomocą świecenia kolorem zielonym szybkość pracy karty sieciowej.

 

 

Zapewniają izolację obwodu elektrycznego sieci LAN od obwodu elektrycznego komputera.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

W celu wymiany uszkodzonego modułu pamięci RAM w pierwszej kolejności należy

 

 

zdemontować uszkodzony moduł pamięci.

 

 

otworzyć obudowę komputera.

 

 

odłączyć zasilanie komputera.

 

 

wyłączyć monitor ekranowy.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

W celu uzyskania w sieci lokalnej prędkości przesyłania danych 100 Mbps zastosowano karty sieciowe pracujące w standardzie Fast Ethernet, kabel standardu UTP w odpowiedniej kategorii oraz przełącznik (switch) pracujący w standardzie Fast Ethernet. Sieć taka jest wykonana w topologii

 

 

IEEE

 

 

BUS

 

 

RING

 

 

STAR

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Na schemacie blokowym procesora blok funkcyjny nazwany SIMD to

 

 

zestaw 256 bitowych rejestrów znacznie przyspieszający obliczenia na liczbach stałopozycyjnych.

 

 

zestaw 128 bitowych rejestrów niezbędny przy wykonywaniu instrukcji SSE procesora na liczbach stało- i zmiennoprzecinkowych.

 

 

jednostka zmiennoprzecinkowa procesora (koprocesor).

 

 

moduł procesora realizujący wyłącznie operacje graficzne.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Podział programów na kategorie: freeware, shareware, demonstracyjne i komercyjne uwzględnia

 

 

platformę dla działania komputera.

 

 

rodzaj ochrony antywirusowej.

 

 

zastosowany system plików.

 

 

zakres praw autorskich.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Schemat blokowy przedstawia algorytm

 

 

warunkowy.

 

 

iteracyjny

 

 

rekurencyjny

 

 

liniowy

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Zgodnie z przedstawionym w tabeli standardem opisu pamięci PC-100 wskaż pamięć, która ma maksymalny czas dostępu 6 nanosekund i minimalne opóźnienie między sygnałami CAS i RAS wynoszące 2 cykle zegara:

 

 

PC100-322-60

 

 

PC100-323-70

 

 

PC100-332-70

 

 

PC100-333-60

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzanie są na podstawie licencji

 

 

GNU

 

 

MOLP

 

 

shareware

 

 

komercyjnej

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Do gaszenia urządzeń elektrycznych i komputerowych należy stosować

 

 

parę wodną.

 

 

gaśnicę pianową.

 

 

koc izotermiczny.

 

 

gaśnicę proszkową.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Powyższy zapis przedstawia instrukcję

 

 

podstawienia

 

 

porównania

 

 

przypisania

 

 

przypisania

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operacje wejścia/wyjścia?

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest oznaczany symbolem

 

 

CMY

 

 

HSB

 

 

HLS

 

 

RGB

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Schemat blokowy przedstawia

 

 

streamer.

 

 

dysk twardy.

 

 

napęd dyskietek

 

 

napęd DVD-ROM.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer

 

 

DHCP

 

 

DNS

 

 

WINS

 

 

NMP

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych.

 

 

Mikrofale.

 

 

Fale radiowe.

 

 

Kabel światłowodowy.

 

 

Czteroparowy kabel kat. 5

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje możliwości modyfikowania danych w bazie to

 

 

kwerenda

 

 

makro

 

 

raport

 

 

tabela

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Które zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do wprowadzania tekstu edytorem?

 

 

Klawisz TAB służy do zakończenia akapitu i rozpoczęcia nowego akapitu. Użycie tego klawisza powoduje wstawienie pustego wiersza.

 

 

Polskie znaki diakrytyczne uzyskujemy za pomocą kombinacji: prawy klawisz CTRL i litera, np. ą to CTRL + a.

 

 

Klawisza SPACJA używamy do rozdzielania wyrazów. Między słowami wstawiamy spację.

 

 

Do tworzenia wcięć względem lewego marginesu używamy klawisza ENTER.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Zdjęcie przedstawia kartę

 

 

sieciową ze złączem ISA

 

 

dźwiękową ze złączem PCI

 

 

telewizyjną ze złączem ISA

 

 

telewizyjną ze złączem PCI

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

W sytuacji, gdy osoba została porażona prądem elektrycznym i znajduje się pod jego wpływem, należy w pierwszej kolejności

 

 

wezwać pogotowie ratunkowe.

 

 

rozpocząć sztuczne oddychanie.

 

 

rozluźnić ubranie w okolicy szyi.

 

 

uwolnić porażonego spod działania prądu.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?

 

 

Pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie.

 

 

Zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy.

 

 

Klasa jest częścią składową obiektu.

 

 

Obiekt jest reprezentantem klasy.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?

 

 

3

 

 

5

 

 

6

 

 

10

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Aby usunąć opisaną usterkę, należy

 

 

sprawdzić włączenie PROXY i ewentualnie włączyć.

 

 

zmienić konfiguracje adresów IP i/lub masek podsieci im odpowiadających w taki sposób, aby oba komputery znalazły się w tej samej podsieci.

 

 

wyłączyć system NetBIOS NWLink we właściwościach połączeń LAN komputerów.

 

 

wyłączyć system NetBIOS przez TCP/IP w zaawansowanych ustawieniach TCP/IP kart sieciowych.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób, Ilość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi:

 

 

3

 

 

15

 

 

18

 

 

45

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Przed wymianą zasilacza w jednostce centralnej należy

 

 

odłączyć komputer od zasilania elektrycznego.

 

 

podłączyć komputer do zasilania awaryjnego.

 

 

odłączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne.

 

 

założyć gumowe rękawice ochronne.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X umożliwia

 

 

przesyłanie danych z maksymalną prędkością 1066 MB/s

 

 

przesyłanie danych z maksymalną prędkością 256 MB/s

 

 

pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 55 MHz

 

 

pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 44 MHz

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?

 

 

LPT

 

 

PS/2

 

 

RS232

 

 

USB

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Jakie systemy operacyjne infekuje wirus MS Blaster?

 

 

MS Windows 2000/NT/XP

 

 

MS Windows 9x

 

 

Linux

 

 

DOS

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?

 

 

192.21.140.16

 

 

192.10.255.3A

 

 

192.309.1.255

 

 

192.0.FF.FF

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Liczba 356 zapisana w systemie dwójkowym to

 

 

'1000011002

 

 

'1100110102

 

 

'1011001002

 

 

'1100110002

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Cytowany tekst opisuje program typu

 

 

bomba pocztowa.

 

 

koń trojański.

 

 

wirus MBR.

 

 

dialer.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji

 

 

if ……. then …….. else

 

 

repeat ………. until

 

 

goto

 

 

for

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Pierwszą czynnością po zapaleniu się sprzętu komputerowego jest

 

 

wyłączenie dopływu prądu do uszkodzonego komputera

 

 

powiadomienie przełożonego o pożarze.

 

 

uruchomienie gaśnicy pianowej.

 

 

powiadomienie straży pożarnej.

 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Która z wymienionych rzeczy jest środkiem ochrony indywidualnej przy pracy z komputerem?

 

 

Krzesło ergonomiczne.

 

 

Fartuch kretonowy.

 

 

Okulary korekcyjne.

 

 

Rękawice ochronne.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku programowania C++ jako, wybierz prawidłową wersje odpowiedzi:

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdp AOdp BOdp COdp DWybierz

 

Wywołanie procedury Test (X, Y) polega na:

 

 

zapisaniu w zmiennych X i Y ich zamienionych wzajemnie wartości.

 

 

znalezieniu mniejszej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej Pom

 

 

znalezieniu większej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej X.

 

 

zapisaniu w zmiennych X i Y ich podwojonych wartości.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania