SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2007.06.X.csv

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Zdjęcie przedstawia kartę

 

 

sieciową ze złączem ISA

 

 

dżwiękową ze złączem PCI

 

 

telewizyjną ze złączem ISA

 

 

telewizyjną ze złączem PCI

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Strzałką oznaczono

 

 

procesor z umocowanym radiatorem

 

 

chip wbudowanej karty graficznej

 

 

kontroler mostka północnego z umocowanym radiatorem

 

 

kontroler mostka południowego

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono

 

 

pamięć Cache

 

 

kontroler DMA

 

 

kontroler przerwań

 

 

pamieć stałą ROM

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Schemat blokowy przedstawia algorytm

 

 

warunkowy

 

 

iteracyjny

 

 

rekurencyjny

 

 

liniowy

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Pierwszą czynnością po zapaleniu się sprzętu komputerowego jest

 

 

wyłączenie dopływu pradu do uszkodzonego komputera

 

 

powiadomienie przełożonego o pożarze

 

 

uruchomienie gaśnicy pianowej

 

 

powiadomienie straży pożarnej

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

W sytuacji, gdy osoba została porażona prądem elektrycznym i znajduje się pod jego wpływem, należy w pierwszej kolejności

 

 

wezwać pogotowie ratunkowe

 

 

rozpocząć sztuczne oddychanie

 

 

rozluźnić okolice szyi

 

 

uwolnić porażonego spod działania prądu

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?

 

 

192.21.140.16

 

 

192.10.255.3A

 

 

192.309.1.255

 

 

192.0.FF.FF

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Jakie systemy operacyjne infekuje wirus MS Blaster?

 

 

MS Windows 2000/NT/XP

 

 

MS Windows 9x

 

 

Linux

 

 

DOS

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operację wejścia/wyjścia?

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

W celu wymiany uszkodzonego modułu pamięci RAM w pierwszej kolejności należy

 

 

zdemontować uszkodzony moduł pamięci

 

 

otworzyć obudowę komputera

 

 

odłączyć zasilanie komputera

 

 

wyłączyć monitor ekranowy

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer

 

 

DHCP

 

 

DNS

 

 

WINS

 

 

NMP

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Które zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do wprowadzania tekstu edytorem?

 

 

Klawisz TAB służy do zakończenia akapitu i rozpoczęcia nowego akapitu. Użycie tego klawisza powoduje wstawienie pustego wiersza.

 

 

Polskie znaki diakrytyczne uzyskujemy za pomocą kombinacji: prawy klawisz CTRL i litera, np.ą to CTRL + a

 

 

Klawisza SPACJA używamy do rozdzielenia wyrazów. Między słowami wstawiamy spację.

 

 

Do tworzenia wcięć względem lewego marginesu używamy klawisza ENTER

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Przed wymianą zasilacza w jednostce centralnej należy

 

 

odłączyć komputer od zasilania elektrycznego

 

 

podłączyć komputer do zasilania awaryjnego

 

 

odłączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne

 

 

założyć gumowe rękawice ochronne

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Utworzenie formuły w arkuszy kalkulacyjnym odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki wymaga zastosowania adresowania

 

 

automatycznego

 

 

bezwzględnego

 

 

standardowego

 

 

względnego

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X umożliwia

 

 

Przesyłanie danych z maksymalną prędkością 1066 MB/s

 

 

przesyłanie danych z maksymalną prędkością 256 MB/s

 

 

pracę maksymalną częstotliwością taktowania 55 MHz

 

 

pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 44 MHz

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w jezyku programowania C++ jako:

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest oznaczany symbolem

 

 

CMY

 

 

HSB

 

 

HLS

 

 

RGB

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje możliwości modyfikowania danych w bazie to

 

 

kwerenda

 

 

makro

 

 

raport

 

 

tabela

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Najlepsze zabezpieczenie komputera przed wirusami stanowi zainstalowanie

 

 

zapory FireWall

 

 

hasła dla BIOS-u

 

 

skanera antywirusowego

 

 

licencjonowanego systemu operacyjnego

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Karta sieciowa standardu Fast Ethernet pozwala na transfer danych z maksymalną szybkością

 

 

100 MB/s

 

 

100 Mbps

 

 

10 MB/s

 

 

10 Mbps

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Schemat blokowy przedstawia

 

 

streamer

 

 

dysk twardy

 

 

napęd dyskietek

 

 

napęd DVD-ROM

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Aby usunąć opisaną usterkę, należy

 

 

sprawdzić włączenie PROXY i ewentualnie włączyć

 

 

zmienić konfiguracje adresów IP i/lub masek podsieci im odpowiadających w taki sposób, aby oba komputery znalazły się w tej samej podsieci

 

 

wyłączyć system NetBIOS NWLink we właściwościach połączeń LAN komputerów

 

 

wyłączyć system NetBIOS przez TCP/IP w zaawansowanych ustawieniach TCP/IP kart sieciowych

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Cytowany tekst opisuje program typu

 

 

bomba pocztowa

 

 

koń trojański

 

 

wirus MBR

 

 

dialer

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Szkodliwe substancje chemiczne emitowane są podczas pracy drukarki

 

 

igłowej

 

 

laserowej

 

 

atramentowej

 

 

sublimacyjnej

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Jaką funkcję pełnią elementy Tr1 i Tr2 widoczne na schemacie przedstawiającym kartę sieciową Ethernet?

 

 

Sygnalizują za pomocą dźwięku aktywność karty sieciowej

 

 

zapewniają szyfrowanie i deszyfrowanie danych przesyłanych przez sieć

 

 

Sygnalizują za pomocą świecenia kolorem zielonym szybkość pracy karty sieciowej

 

 

Zapewniają izolację obwodu elektrycznego sieci LAN od obwodu elektrycznego komputera

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

W celu uzyskania w sieci lokalnej prędkości przesyłania danych 100 Mbps zastosowano karty sieciowe pracujące w standardzie Fast Ethernet, kabel standardu UTP w odpowiedniej kategorii oraz przełącznik (switch) pracujący w standardzie Fast Ethernet. Sieć taka jest wykonana w topologii

 

 

IEEE

 

 

BUS

 

 

RING

 

 

STAR

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Zgodnie z przedstawionym w tabeli standardem opisu pamięci PC-100 wskaż pamięć, która ma maksymalny czas dostępu 6 nanosekund i minimalne opóźnienie między sygnałami CAS i RAS wynoszące 2 cykle zegara: specyfikacja wzoru: PC-abc-def jednolitego sposobu oznaczania pamięci.

 

 

PC100-322-60

 

 

PC100-323-70

 

 

PC100-332-70

 

 

PC100-333-60

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

W dokumentacji opisano system plików

 

 

FAT32

 

 

NTFS

 

 

EXT4

 

 

FAT

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Liczba 356 zapisana w systemie dwójkowym to

 

 

100001100 2

 

 

110011010 2

 

 

101100100 2

 

 

110011000 2

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Do gaszenia urządzeń elektrycznych i komputerowych należy stosować

 

 

parę wodną

 

 

gaśnicę pianową

 

 

koc izotermiczny

 

 

gaśnicę proszkową

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?

 

 

LPT

 

 

PS/2

 

 

RS232

 

 

USB

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych

 

 

mikrofale

 

 

fale radiowe

 

 

kabel światłowodowy

 

 

czteroparowy kabel kat. 5

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Która z wymienionych rzeczy jest środkiem ochrony indywidualnej przy pracy z komputerem?

 

 

Krzesło ergonomiczne

 

 

Fartuch kretonowy

 

 

Okulary korekcyjne

 

 

Rękawice ochronne

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?

 

 

Pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie

 

 

Zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy

 

 

Klasa jest częścią składową obiektu

 

 

Obiekt jest reprezentantem klasy

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Graficzną ilustracją danych liczbowych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym jest

 

 

zaznaczony wiersz

 

 

wykres słupkowy

 

 

komórka

 

 

kolumna

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Powyższy zapis przedstawia instrukcję

 

 

podstawienia

 

 

porównania

 

 

przypisania

 

 

zamiany

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Wykonanie komend spowoduje zapamiętanie w zmiennej WYNIK wartości

 

 

0

 

 

10

 

 

100

 

 

101

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji

 

 

GNU

 

 

MOLP

 

 

shareware

 

 

komercyjny

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Wywołanie procedury Test (X,Y) polega na

 

 

zapisaniu w zmiennych X i Y ich zamienionych wzajemnie wartości

 

 

znalezieniu mniejszej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej Pom

 

 

znalezieniu większej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej X

 

 

zapisaniu w zmiennych X i Y ich podwojonych wartości

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji

 

 

if…… then …….. Else

 

 

repeat……until

 

 

goto

 

 

for

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej ?

 

 

2 złącza ISA, 3 złącza PCI, 4 złącza pamięci DIMM

 

 

2 złącza ISA, 4 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM

 

 

3 złącza ISA, 4 złącza PCI, 2 złącza pamieci DIMM

 

 

4 złącza ISA, 2 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Porażonego prądem elektrycznym, który jest nieprzytomny i oddycha należy ułożyć

 

 

na boku i rozluźnić ubranie

 

 

na wznak i rozluźnić ubranie

 

 

na brzuchu i stale obserwować

 

 

na wznak i rozpocząć akcję sztucznego oddychania

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 41.16 Wskaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym

 

 

65

 

 

75

 

 

81

 

 

91

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Na schemacie blokowym procesora blok funkcyjny nazwany SIDM to

 

 

zestaw 256 bitowych rejestrów znacznie przyspieszający obliczenia na liczbach stałopozycyjnych

 

 

zestaw 128 bitowych rejestrów niezbędny przy wykoaniu instrukcji SSE procesora na liczbach stało- i zmiennoprzecinkowych

 

 

jednostka zmiennoprzecinkowa procesora (koprocesor)

 

 

moduł procesora realizujący wyłącznie operacje graficzne

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G

 

 

nie można zainstalować karty graficznej

 

 

można zainstalować kartę graficzną ze złączem AGP

 

 

można zainstalować kartę graficzną ze złączem ISA

 

 

można zainstalować kartę graficzną ze złączem PCI-Express

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Podział programów na kategorie: freeware, shareware, demonstracyjne i komercyjne uwzględnia

 

 

platformę dla działania komputera

 

 

rodzaj ochrony antywirusowej

 

 

zastosowany system plików

 

 

zakres praw autorskich

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?

 

 

3

 

 

5

 

 

6

 

 

10

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Ilość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi:

 

 

3

 

 

15

 

 

18

 

 

45

 

Pytanieodp. Aodp.Bodp.Codp.DWybierz

 

Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie obrazu większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99

 

 

ulegnie uszkodzeniu

 

 

nie wyłączy się, będzie wyświetlał czarny obraz

 

 

nie wyłączy się, będzie wyświetlał jedynie częśc obrazu

 

 

przejdzie w stan uśpienia lub pojawi się okno informacyjne z komunikatem

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania