SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2006.06.X.csv

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Podczas montażu sieci komputerowej, przy wierceniu otworów w ścianach, nie należy używać

 

 

okularów ochronnych.

 

 

ubrania roboczego.

 

 

obuwia roboczego.

 

 

rękawic ochronnych.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Funkcja test wyznacza

 

 

liczbę znaków zmiennej s.

 

 

ilość znaków 0 w zmiennej s.

 

 

częstość wystąpień znaku ‘i’.

 

 

ilość liczb większych od zera.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Analizując rysunek zauważamy, że limit zadeklarowanej pamięci wynosi 620976 KB. Widać jednocześnie, że zainstalowanej pamięci fizycznej w analizowanym systemie jest mniej niż pamięci zadeklarowanej. Jaki typ pamięci decyduje w tym wypadku o zwiększeniu limitu pamięci zadeklarowanej ponad wielkość zainstalowanej pamięci fizycznej?

 

 

Pamięć cache procesora.

 

 

Pamięć pliku stron.

 

 

Pamięć RAM.

 

 

Pamięć jądra.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków decyzyjnych wynosi

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

8

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

W przedstawionej na schemacie płycie głównej (rys. 2) zasilanie należy podłączyć do złącza oznaczonego numerem

 

 

3

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem

 

 

2

 

 

3

 

 

5

 

 

8

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek?

 

 

Punkty na cal.

 

 

Gęstość optyczną.

 

 

Punkty na milimetr.

 

 

Punkty na centymetr.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą

 

 

300 MHz

 

 

333 MHz

 

 

400 MHz

 

 

533 MHz

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Destruktor w języku C++ to metoda

 

 

wywoływana w momencie usuwania obiektu.

 

 

wywoływana w momencie tworzenia obiektu.

 

 

zwalniająca pamięć przydzieloną dynamicznie w obiekcie.

 

 

porządkująca pamięć operacyjną po usuniętych obiektach.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Co oznacza zwrot wykonanie backupu systemu?

 

 

Zamknięcie systemu.

 

 

Ponowne uruchomienie systemu.

 

 

Wykonanie aktualizacji systemu.

 

 

Wykonanie kopii zapasowej systemu.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Złącze AGP służy do podłączenia

 

 

szybkich pamięci dyskowych.

 

 

urządzeń wejścia/wyjścia.

 

 

kart graficznych.

 

 

modemu.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden adres IP.

 

 

Router LAN

 

 

Spliter ADSL

 

 

Modem ISDN

 

 

Przełącznik LAN

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Zapoznaj się z poniższym opisem i odpowiedz, dlaczego użytkownik komputera nie może zapisać danych na dysk sieciowy?

 

 

Użytkownik w czasie logowania podał złe hasło.

 

 

Na serwerze są źle zdefiniowane zabezpieczenia NTFS.

 

 

Na serwerze są źle zdefiniowane uprawnienia w udostępnieniu dysku.

 

 

Konto użytkownika zostało zablokowane przez Administratora serwera.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Jeżeli podczas podłączenia stacji dysków elastycznych 1,44 MB kabel danych zostanie podłączony odwrotnie, to

 

 

BIOS komputera zgłosi błąd podłączenia stacji dysków.

 

 

BIOS komputera poprawnie wykryje stację dysków.

 

 

BIOS komputera wykryje stację dysków jako 2,88 MB

 

 

stacja dysków ulegnie uszkodzeniu.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Funkcje różnych kategorii (daty i czasu, finansowe, tekstowe, matematyczne, statystyczne) są elementem składowym

 

 

edytora tekstu.

 

 

przeglądarki internetowej.

 

 

arkusza kalkulacyjnego.

 

 

programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

W celu zdalnego i przy tym bezpiecznego administrowania systemem Linux należy wykorzystać protokół

 

 

FTP

 

 

Telnet

 

 

SMTP

 

 

SSH2

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?

 

 

Sieciowa.

 

 

Fizyczna.

 

 

Transportowa.

 

 

Łącza danych.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Według ustawodawcy (stan prawny na dzień 31 października 2001 r.) grupa zawodowa informatyków jest narażona na przewlekłe choroby

 

 

układu wzrokowego.

 

 

układu nerwowego.

 

 

układu krążenia.

 

 

narządu ruchu.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

W przedstawionej na schemacie płycie głównej (rys. 2) złącze PCI oznaczone jest numerem

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Cechą charakterystyczną wirusów polimorficznych jest to, że

 

 

atakują tablicę FAT.

 

 

atakują rekord startowy dysku.

 

 

zarażają wszystkie komputery w sieci lokalnej.

 

 

mają cechę polegającą na modyfikowaniu swojego kodu.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

W jaki sposób w czasie pomocy przedlekarskiej należy badać krążenie krwi u osoby porażonej prądem elektrycznym po stwierdzeniu, że osoba poszkodowana jest nieprzytomna?

 

 

Kciukiem na nadgarstku lewej ręki.

 

 

Opuszkami palców na nadgarstku lewej ręki.

 

 

Kciukiem na tętnicy szyjnej w okolicach krtani.

 

 

Opuszkami palców na tętnicy szyjnej w okolicy krtani.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Jaka jest maksymalna prędkość odczytu płyt CD-R w napędzie oznaczonym ×48?

 

 

480 kB/s

 

 

4800 kB/s

 

 

7200 kB/s

 

 

10000 kB/s

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Administrator sieci zastosuje tzw. Quotę dla użytkownika, w przypadku gdy chce

 

 

ograniczyć mu przydział dyskowy.

 

 

zwiększyć mu prędkość transmisji danych w sieci LAN.

 

 

ograniczyć mu dostęp do drukarek sieciowych.

 

 

zwiększyć moc obliczeniową jego stacji roboczej.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Na komputerze podłączonym do Internetu, w programie antywirusowym bazę wirusów należy aktualizować co najmniej

 

 

raz dziennie.

 

 

raz w tygodniu.

 

 

raz w miesiącu.

 

 

raz do roku.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1 s przez łącze synchroniczne o przepustowości 512 kbps, bez sprzętowej i programowej kompresji?

 

 

Około 5 kB

 

 

Około 55 kB

 

 

Ponad 64 kB

 

 

Ponad 500 kB

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s = ”To jest tylko test” zostanie wykonane w języku C++ za pomocą instrukcji

 

 

cin<<s

 

 

cout>>s

 

 

cout<<s

 

 

cin>>s

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Instrukcję case t of … w przedstawionym fragmencie programu można zastąpić

 

 

instrukcją repeat ...until

 

 

pętlą sterującą for ... do

 

 

pętlą sterującą while ... do

 

 

trzema instrukcjami warunkowymi.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej (rys. 3) służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?

 

 

Przetwornik A/D.

 

 

Procesor DSP.

 

 

Syntezator.

 

 

Mikser.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na

 

 

łączenie obiektów.

 

 

kopiowanie cech jednego obiektu do innego.

 

 

usunięcie z istniejącej klasy zbędnych elementów.

 

 

tworzenie nowej klasy na podstawie jednej lub kilku już istniejących klas.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Jaka minimalna ilość pamięci obrazu karty graficznej musi być dostępna, aby możliwe było wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 800x600 w trybie High Color (16 bitów) dla grafiki dwuwymiarowej?

 

 

0,5 MB

 

 

1 MB

 

 

2 MB

 

 

4 MB

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Rysunek przedstawia pamięć

 

 

SIMM

 

 

DDR DIMM

 

 

SDRAM DIMM

 

 

Compact Flash

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

W wyniku udzielenia pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym przywrócono pracę serca. Poszkodowany oddycha, lecz jest nadal nieprzytomny. Jakie czynności należy podjąć w następnej kolejności?

 

 

Ułożyć poszkodowanego na plecach, wezwać lekarza.

 

 

Ułożyć poszkodowanego na lewym boku, wezwać lekarza.

 

 

Ułożyć poszkodowanego na prawym boku w pozycji ustalonej, wezwać lekarza i kontrolować oddech co 1-2 minuty.

 

 

Ułożyć poszkodowanego na lewym boku w pozycji ustalonej, wezwać lekarza i kontrolować oddech co 1-2 minuty.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami HTTP i HTTPS, brama internetowa musi przepuszczać ruch na portach

 

 

80 i 434

 

 

80 i 443

 

 

90 i 434

 

 

90 i 443

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy

 

 

sortowaniu zbioru metodą bąbelkową.

 

 

scalaniu dwóch ciągów uporządkowanych.

 

 

znajdowaniu elementu w zbiorze nieuporządkowanym.

 

 

znajdowaniu elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia przedziału.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem

 

 

1

 

 

4

 

 

6

 

 

7

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to

 

 

dysk zewnętrzny.

 

 

drukarka atramentowa.

 

 

serwer sieciowy.

 

 

ploter.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rys. 3?

 

 

Mic in

 

 

Line in

 

 

Line out

 

 

Speaker out

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Jaki algorytm przedstawiono poniżej?

 

 

Szukania największego elementu w zbiorze.

 

 

Szukania najmniejszego elementu w zbiorze.

 

 

Sortowania liczb w porządku od największego do najmniejszego.

 

 

Sortowania liczb w porządku od najmniejszego do największego.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16-bitowa 00111100101011112 zapisana w systemie dwójkowym?

 

 

3CAF16

 

 

3CBF16

 

 

3DAF16

 

 

3DFF16

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Z jakiego systemu plików należy skorzystać instalując Linuxa, by mieć możliwość definiowania uprawnień do plików i folderów?

 

 

EXT2

 

 

FAT32

 

 

NTFS

 

 

ISO9660

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

W pracy przy komputerze odległość oczu od monitora powinna wynosić

 

 

20 - 40 cm

 

 

40 - 75 cm

 

 

60 - 100 cm

 

 

100 - 150 cm

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Jakiej liczbie kolorów odpowiada kolor zakodowany na 16 bitach?

 

 

16 kolorom.

 

 

około 64 tysiącom kolorów.

 

 

około 65 tysiącom kolorów.

 

 

około 16 milionom kolorów.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Jakie połączenie z Internetem można udostępniać sieci lokalnej?

 

 

Wszystkie rodzaje połączeń.

 

 

Połączenie o szybkości transmisji co najmniej 56 kb/s

 

 

Jedynie tzw. szybkie połączenia, tzn. powyżej 64 kb/s

 

 

Wszystkie połączenia oprócz połączeń modemem analogowym.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową?

 

 

2^32

 

 

2^64

 

 

32^2

 

 

64^2

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest

 

 

kompresja danych.

 

 

kopiowanie danych.

 

 

kompresja i kopiowanie danych.

 

 

kompresja i kopiowanie danych z jednoczesnym ich szyfrowaniem.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z parametrem 5, spowoduje wpisanie na ekranie komputera

 

 

liczby 0.

 

 

liczby 5.

 

 

ciągu liczb 1,2,3,4,5.

 

 

ciągu liczb 5,4,3,2,1.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Wskaż środek ochrony podstawowej podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną.

 

 

Obniżenie napięcia do wartości bezpiecznej.

 

 

Separacja galwaniczna odbiorników.

 

 

Wyłącznik różnicowoprądowy.

 

 

Izolacja części czynnych narzędzi.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że

 

 

funkcja zwraca wartość, a procedura nie.

 

 

do funkcji jako parametr można przekazywać zmienną, a do procedur tylko wartość.

 

 

do procedury jako parametr można przekazywać zmienną, a do funkcji tylko wartość.

 

 

funkcja może być zdefiniowana z tylko jednym parametrem, a procedura z wieloma.

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony = 27, zielony= 90 i niebieski= 104. Jaka będzie deklaracja tego koloru w języku HTML?

 

 

#279004

 

 

#1B5A68

 

 

#1C9D4A

 

 

#5A681B

 

PytanieOdpowiedz AOdpowiedz BOdpowiedz COdpowiedz DWybierz

 

Klaster komputerowy to

 

 

komputer z macierzą dyskową.

 

 

komputer z wieloma procesorami.

 

 

grupa komputerów pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer.

 

 

komputer zapasowy, na którym co pewien czas wykonywana jest kopia systemu głównego.

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania