SPRAWDŹ SWĄ WIEDZĘ System do testowania Autor: Krzysztof Wojakowski

Temat

2006.06.X.csv

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym

 

 

Udzielenie pożyczki

 

 

Zaciągnięcie pożyczki

 

 

Udział w kapitale spółki akcyjnej

 

 

Udział w kapitale Skarbu Państwa

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wynik rentowności sprzedaży informuje o

 

 

Zdolności aktywów do generowania zysków przedsiębiorstwa

 

 

Stopie zysku od zainwestowanego w przedsiębiorstwo kapitału

 

 

Udziale zysku w wartości sprzedaży przedsiębiorstwa

 

 

Poziomie sprzedaży przypadającej na jednego zatrudnionego pracownika

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Firma otrzymuje odsetki od środków pieniężnych na lokatach bankowych . Odsetki będą zaksięgowane jako?

 

 

Przychód nadzwyczajny

 

 

Zysk nadzwyczajny

 

 

Koszt finansowy

 

 

Przychód finansowy

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Podczas pomiaru kwasowości gleby przyrząd wskazuje pH = 6,0. wynik ten świadczy, że gleba ma odczyn

 

 

Bardzo kwaśny

 

 

Lekko kwaśny

 

 

Obojętny

 

 

Zasadowy

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Przedsiębiorca handlowy zakupił towar od podatnika towaru VAT w cenie brutto 244 zł ( wartość netto 200 zł, podatek VAT 44 zł). Stosuje marżę 30%. Ile wyniesie cena sprzedaży brutto tego towaru?

 

 

73,20 zł

 

 

260,00 zł

 

 

274,00 zł

 

 

317,20 zł

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Uznanie reklamacji i zwrotu wadliwych materiałów dostawcom spowoduje

 

 

Zmiany wyłącznie w aktywach

 

 

Jednoczesny wzrost aktywów i pasywów

 

 

Jednoczesny spadek aktywów i pasywów

 

 

Zmiany wyłącznie w pasywach

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi jest

 

 

Karta zarobkowa

 

 

Lista płac

 

 

Karta akordowa

 

 

Lista obecności

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Bardzo ważną cechą odróżniającą mąki pszenne od kukurydzianych, jest obecność w mąkach pszennych

 

 

Soli mineralnych

 

 

Tłuszczu

 

 

Glutenu

 

 

Skrobi

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Ile wyniesie roczna stawka amortyzacji dla samochodu o wartości początkowej 80 000 zł, jeżeli firma stosuje metodę liniową, a samochód amortyzowany będzie przez 5 lat?

 

 

16 000,00 zł

 

 

18 000,00 zł

 

 

20 000,00 zł

 

 

32 000,00 zł

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Stosowanie bardzo wysokich dawek nawozów mineralnych wpływa na zwiększenie zanieczyszczenia wód związkami

 

 

Miedzi i żelaza

 

 

Boru i manganu

 

 

Azotu i fosforu

 

 

Cynku i ołowiu

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W 'programie ochrony roślin' zamieszcza się tabelkę z okresami karencji. Informują one o:

 

 

Toksyczności środka

 

 

Szkodliwości środka dla pszczół

 

 

Zwalczanych patogenach przez dany środek

 

 

Czasie jaki musi upłynąć od ostatniego dopuszczalnego zabiegu do zbioru płodów.

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Na podstawie danych umieszczonych w tabeli oceń, która z odmian ziemniaka będzie poszukiwana przez przemysł skrobiowy

 

 

Irys

 

 

Irga

 

 

Bryza

 

 

Bzura

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Licencje, patenty, programy komputerowe zaliczane są do

 

 

Środków trwałych

 

 

Kapitału własnego

 

 

Wartości niematerialnych i prawnych

 

 

Inwestycji długoterminowych

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Oblicz kwotę którą musi zapłacić Tomasz Nowak za sprzęt komputerowy

 

 

39 200,00 zł

 

 

40 376,00 zł

 

 

41 944,00 zł

 

 

47 824,00 zł

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Ile wynosi kapitał obcy, jeżeli suma bilansowa kształtuje się na poziomie 140 000 zł, a własne źródła finansowania wynoszą 93 000 zł?

 

 

47 000,00 zł

 

 

93 000,00 zł

 

 

140 000,00 zł

 

 

233 000,00 zł

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Proces rozkładu głównie produktów białkowych pod wpływem enzymów w komórkach i tkankach po zakończeniu procesów życiowych to

 

 

Autoliza

 

 

Fermentacja

 

 

Dojrzewanie

 

 

Scukrzenie

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wskaźnik rotacji należności wykorzystywany jest do oceny

 

 

Płynności finansowej

 

 

Zadłużenia

 

 

Sprawności działania

 

 

Rentowności

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wartość netto faktury oznacza wartość towarów i usług

 

 

Pomniejszona o podatek akcyzowy

 

 

Łącznie z podatkiem VAT

 

 

Bez podatku VAT

 

 

Pomniejszona o koszt zakupu

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Jak długo misi przechowywać raporty kasowe przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż swoich produktów

 

 

2 lata

 

 

3 lata

 

 

5 lat

 

 

10 lat

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zasada równowagi bilansowej mówi, że

 

 

Aktywa muszą być równe źródłom finansowania

 

 

Aktywa równają się aktywom netto

 

 

Suma aktywów trwałych musi równać się pasywom.

 

 

Suma kapitału własnego musi równać się aktywom.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Którą składkę na ubezpieczenia społeczne w całości opłaca pracodawca

 

 

Emerytalną

 

 

Rentową

 

 

Wypadkową

 

 

Chorobową

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Na podstawie bilansu firmy 'ISKIERKA' stwierdzono,że wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym wynosi 113%. Oznacza to, że

 

 

Aktywa trwałe są finansowane przez kapitały obce i trwałe

 

 

Sytuacja firmy jest bardzo niekorzystna

 

 

Aktywa trwałe są w całości finansowane przez kapitały własne

 

 

Złota reguła bilansowa nie została zachowana

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Najstarsza forma handlu, w której istotą jest wymiana towaru na towar to

 

 

Barter

 

 

Import

 

 

Eksport

 

 

Reeksport

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Jaka jest wartość netto zestawu komputerowego?

 

 

1 500,00 zł

 

 

3 500,00 zł

 

 

5 000,00 zł

 

 

6 500,00 zł

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Duża liczba podmiotów oferujących do sprzedaży dużej liczbie nabywców produkty prawie identyczne charakteryzuje

 

 

Konkurencję doskonałą

 

 

Konkurencje monopolistyczną

 

 

Oligopol

 

 

Monopol

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Korzystając z metody FIFO, wyceń wartość rozchodu 250 sztuk materiałów wydanych w maju do zużycia, jeżeli w magazynie znajdują się materiały z trzech kolejnych dostaw:

 

 

2 500,00 zł

 

 

2 550,00 zł

 

 

2 700,00 zł

 

 

3 000,00 zł

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Gdy ceny rosną w tempie od 1% do 4% rocznie mamy odczynienia z inflacją

 

 

Pełzającą

 

 

Megainflacją

 

 

Hiperinflacją

 

 

Galopującą

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Konferencje z udziałem rzecznika prasowego firmy organizowane dla przedstawicieli mass mediów stosowane są w ramach

 

 

Reklamy pracowniczej

 

 

Public relations

 

 

Sprzedaży bezpośredniej

 

 

Marketingu bezpośredniego

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Najkorzystniejsza wysokość oprocentowania lokaty terminowej to

 

 

1,00%

 

 

2,50%

 

 

3,00%

 

 

4,50%

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Księgowanie po stronie Wn określane jest jako

 

 

Kredytowanie konta

 

 

Uznanie konta

 

 

Zapisanie na dobro konta

 

 

Debetowanie konta

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Uproszczenia w uprawie gleby mogą być stosowane

 

 

Na glebach strukturalnych i będących w dobrej kulturze

 

 

Gdy chcemy zwiększyć plony

 

 

Jeżeli nie zależy nam na zmniejszeniu nakładów energetycznych

 

 

Gdy nie potrafimy wykonać właściwych zabiegów uprawowych pod daną roślinę

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Proces wzrostu ogólnego poziomu cen to

 

 

Inflacja

 

 

Deflacja

 

 

Indeksacja

 

 

Dewaluacja

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Giełda towarowa zajmuje się

 

 

Skupem masowych i drobnych produktów rolno-spożywczych

 

 

Obrotem masowymi towarami wystandaryzowanymi

 

 

Obrotem akcji i obligacji państwowymi i komunalnymi

 

 

Skupem interwencyjnym prowadzonym przez agencje rządowe

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Nadrzędnym aktywem prawnym obowiązującym przy prowadzeniu rachunkowości w Polsce jest

 

 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r , o rachunkowości

 

 

Ustawa z dnia 12 października 2002 r , o księgach rachunkowych

 

 

Ustawa z dnia 05 lipca 1996 r , o doradztwie podatkowym

 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r, w sprawie prowadzenia rachunkowości

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Mikroekonomia zajmuje się

 

 

Najważniejszymi problemami ekonomicznymi w kraju

 

 

Szerokimi problemami ogólnogospodarczymi

 

 

Funkcjonowaniem pojedynczych podmiotów gospodarczych i poszczególnych rynków

 

 

Analizą przyczyn wzrostu gospodarczego

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Zakiszanie jest biologiczną metodą utrwalania żywności, w której wykorzystuje się fermentację

 

 

Alkoholową

 

 

Mlekową

 

 

Octową

 

 

Masłową

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Wzrost plonu spowodowany odwodnieniem gruntu jest wynikiem

 

 

Łatwiejszej pracy sprzętu mechanicznego w czasie pielęgnacji.

 

 

Lepszych warunków powietrzno-wodnych w glebie.

 

 

Zmniejszenia ilości pasożytniczych form chorób i szkodników.

 

 

Zwiększenie liczebności roślin na jednostce powierzchni.

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Która z zasad rachunkowości mówi o tym, że rachunkowość jednostki gospodarczej powinna rzetelnie odzwierciedlać sytuacje finansową firmy?

 

 

Ostrożnej wyceny.

 

 

Periodyzacji

 

 

Memoriałowa

 

 

Wiernego obrazu

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Rodzaj inwestycji, umożliwiających wprowadzenie pewnych zmian w profilu produkcyjnym gospodarstwa rolniczego określa się jako inwestycje

 

 

Restytucyjne

 

 

Rozwojowe

 

 

Racjonalizatorskie

 

 

Reorganizacyjne

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Podstawowa stawka opodatkowania od towarów i usług w Polsce wynosi

 

 

3,00%

 

 

7,00%

 

 

19,00%

 

 

22,00%

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Ile łopat jest w magazynie na zakończenie dnia 08.01.200X roku?

 

 

2

 

 

8

 

 

13

 

 

18

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Dokument Pz służy do potwierdzenia przez magazyniera

 

 

Przyjęcia materiałów z zewnątrz

 

 

Wydania materiałów na zewnątrz

 

 

Wydania materiałów do produkcji

 

 

Zwrotu materiałów

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Możliwość wzrostu ceny oleju napędowego będzie dla działalności w sektorze agrobiznesu

 

 

Mocną stroną

 

 

Słabą stroną

 

 

Szansą rozwoju

 

 

Zagrożeniem rozwoju

 

 

 

 Materiał do kolejnego pytania: 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Przedstawiony znak ostrzega przed

 

 

Radioaktywnością

 

 

Urządzeniami wirującymi

 

 

Środkiem toksycznym

 

 

Substancją wybuchową

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pan Kowalski planując nową działalność zakupił nowy sprzęt do produkcji. W analizie SWOT jego firmy będzie to ujęte jako

 

 

Mocna strona

 

 

Słaba strona

 

 

Szansa rozwoju

 

 

Zagrożeniem rozwoju

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

W jakim stopniu kapitał obcy finansuje aktywa obrotowe , jeśli aktywa obrotowe kształtują się na poziomie 12 000 zł, a zobowiązania wynoszą 9 000 zł

 

 

25,00%

 

 

33,00%

 

 

75,00%

 

 

133,30%

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Ile wynosi koszt jednostkowy wytworzenia produktu gotowego,jeżeli całkowity koszt wytworzenia 5000 sztuk produktów gotowych wynosi 150 000 zł

 

 

30,00 zł

 

 

50,00 zł

 

 

300,00 zł

 

 

150 000,00 zł

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Produkt przemysłu mlecznego zawierający od 82% do 84% tłuszczu, od 14% do 16% wody oraz 2% substancji organicznych i nieorganicznych to

 

 

Mleko pełne

 

 

Śmietana

 

 

Jogurt

 

 

Masło

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Błędy w dowodach księgowych wewnętrznych można poprawiać poprzez:

 

 

Poprzez dokonanie korekty przy użyciu korektora

 

 

Skreślenie błędnego zapisu, napisanie poprawnego i podpisanie się.

 

 

Jednokrotne skreślenie

 

 

Wymazanie błędnego zapisu

 

PytanieOdpowiedź AOdpowiedź BOdpowiedź COdpowiedź DWybierz

 

Pan Jan Oszczędny założył w Banku X 3-letnią lokatę terminową o stałym oprocentowaniu 4% z roczną kapitalizacją odsetek. Wpłacił 2500 zł. Wartość tej kwoty po upływie terminu lokaty będzie wynosić

 

 

2 200,00 zł

 

 

2 211,84 zł

 

 

2 800,00 zł

 

 

2 812,16 zł

 


UWAGA !!!
przycisku tego używamy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania