MATERIAŁY DO LEKCJI

Analiza lokat bankowych
Podstawy obsługi komputera
Edytor tekstu WORD
Arkusz kalkulacyjny EXCEL
Program bazodanowy ACCESS
Bezwzrokowe pisanie na komputerze
Strony internetowe
Grafika komputerowa
Animacje flash - SWISH
programowanie:
VISUAL BASIC
DELPHI

Wychowanie komunikacyjne
PIERWSZA POMOC
RYSUNEK TECHNICZY

testy teoretyczne do egzaminu zaw:
Technik ADMINISTRACJI
Technik AGROBIZNESU
Technik LOGISTYK
Technik INFORMATYK